• Wyszukiwarka organizacji

  Nazwa organizacji:

  Towarzystwo Pomocy Głuchoniewidomym

  Niepełnosprawność:

  1. Osoby głuchoniewidome

  Kontakt:

  ul. Deotymy 41

  kod: 01-441 Warszawa

  telefon: 22 635 69 70

  fax: 22 635 69 70

  e-mail: awiech@tpg.org.pl, www.tpg.org.pl

  KRS 0000109895

  Opis i zakres działalności:

  Towarzystwo Pomocy Głuchoniewidomym powstało w roku 1991, a w 2005 uzyskało status Organizacji Pożytku Publicznego. Działamy na terenie całej Polski i jako jedyni w kraju specjalizujemy się we wspieraniu osób z jednoczesnym uszkodzeniem wzroku i słuchu.

  Najogólniej rzecz ujmując istniejemy po to, aby rozpoznawać indywidualne potrzeby osób głuchoniewidomych i wychodzić im naprzeciw. Służymy ramieniem zarówno dorosłym i młodzieży, jak również rodzicom dzieci głuchoniewidomych. Zrzeszamy w tym celu naukowców, lekarzy, rehabilitantów, pedagogów, osoby głuchoniewidome i ich bliskich oraz wolontariuszy. Na bieżąco śledzimy, jaki jest stan wiedzy na temat głuchoślepoty na świecie, inicjujemy też badania w kraju.

  Reprezentujemy ponadto interesy osób z jednoczesnym uszkodzeniem wzroku i słuchu na forum państwowym. Zabiegamy także o to, by o ich istnieniu coraz więcej dowiadywało się społeczeństwo.

  Informacje dodatkowe:

  towarzystwo Pomocy Głuchoniewidomym prowadzi również działania takie jak:

  1. Edukacja, tpg.org.pl/jak-dzialamy/edukacja/
  2. Aktywizacja zawodowa, tpg.org.pl/jak-dzialamy/aktywizacja-zawodowa/
  3. Działalność lobbystyczna, tpg.org.pl/jak-dzialamy/dzialalnosc-lobbystyczna/
  4. Rehabilitacja, tpg.org.pl/jak-dzialamy/rehabilitacja/
  5. Kluby i wycieczki, tpg.org.pl/jak-dzialamy/kluby-i-wycieczki/
  6. Turnusy, tpg.org.pl/jak-dzialamy/turnusy/
  7. Wsparcie psychologiczne, tpg.org.pl/jak-dzialamy/wsparcie-psychologiczne/
  8. Szkolenia kadry, tpg.org.pl/jak-dzialamy/szkolenia-kadry/
  9. Usługi tłumaczy-przewodników, tpg.org.pl/jak-dzialamy/uslugi-tlumaczy-przewodnikow/
  10. Identyfikacja osób, tpg.org.pl/jak-dzialamy/identyfikacja-osob/
  11. Arteterapia, tpg.org.pl/jak-dzialamy/arteterapia/
  12. Pomoc rzeczowa, tpg.org.pl/jak-dzialamy/pomoc-rzeczowa/

  Jednostki Wojewódzkie TPG:

  Dolnośląska Jednostka Wojewódzka TPG
  ul. Zelwerowicza 4a, 53-676 Wrocław
  tel.: 71 359 30 28
  e-mail: dolnośląskie@tpg.org.pl
  pełnomocnik: Genowefa Mastalerz
  e-mail pełnomocnika: gmastalerz@tpg.org.pl
  koordynator wolontariatu: Marek Misiak
  e-mail koordynatora: mmisiak@tpg.org.pl
  przewodniczący Klubu: Zofia Medyk
  blog: dolnośląskie-tpg.bloog.pl

  Kujawsko-Pomorska Jednostka Wojewódzka TPG
  e-mail: kujawsko-pomorskie@tpg.org.pl
  pełnomocnik: Patrycja Olszewska
  e-mail pełnomocnika: polszewska@tpg.org.pl
  koordynator wolontariatu: Agata Pruszyńska
  e-mail koordynatora: apruszynska@tpg.org.pl

  Lubelska Jednostka Wojewódzka TPG
  ul. Leszczyńskiego 50, 20-068 Lublin
  koordynator wolontariatu: Katarzyna Nawrocka
  e-mail koordynatora: k.nawrocka@tpg.org.pl
  przewodniczący Klubu: Grzegorz Jakubiec
  e-mail przewodniczącego: gjakubiec@tpg.org.pl

  Lubuska Jednostka Wojewódzka TPG
  ul. Pamiątkowa 17, 66-300 Międzyrzecz
  pełnomocnik: Ewa Skrzek-Bączkowska
  e-mail pełnomocnika: e.skrzek-baczkowska@tpg.org.pl
  koordynator wolontariatu: Zuzanna Marzol
  e-mail koordynatora: zuzia130.1990@o2.pl
  tel. koordynatora: 518 749 630
  przewodniczący Klubu: Krystyna Luc
  blog: lubuskie-tpg.bloog.pl

  Łódzka Jednostka Wojewódzka TPG
  e-mail: lodzkie@tpg.org.pl
  pełnomocnik: Mateusz Kotnowski
  e-mail pełnomocnika: mkotnowski@tpg.org.pl
  koordynator wolontariatu: Aleksandra Leszczyńska
  przewodniczący Klubu: Mateusz Kotnowski
  e-mail przewodniczącego: mkotnowski@tpg.org.pl

  Małopolska Jednostka Wojewódzka TPG
  ul. Św. Jana 18, 31-018 Kraków
  tel.: 12 421 39 10
  e-mail: malopolskie@tpg.org.pl
  pełnomocnik: Joanna Motyl
  e-mail pełnomocnika: j.motyl@tpg.org.pl
  koordynator wolontariatu: Magdalena Wacławek
  e-mail koordynatora: magdawaclawek@wp.pl
  przewodniczący Klubu: Magdalena Wacławek
  e-mail przewodniczącego: magdawaclawek@wp.pl

  Mazowiecka Jednostka Wojewódzka TPG
  ul. Deotymy 41, 01-441 Warszawa
  tel./fax: 22 635 69 70
  e-mail: mazowieckie@tpg.org.pl
  pełnomocnik: Ewelina Jakubiak
  e-mail pełnomocnika: ejakubiak@tpg.org.pl
  koordynator wolontariatu: Marta Murawska
  e-mail koordynatora: martunia_mu@02.pl
  przewodniczący Klubu: Henryka Olszewska
  spotkania Klubu: 1. i 3. sobota miesiąca w godz. 11-13 (ul. Andersa 35)

  Podlaska Jednostka Wojewódzka TPG
  ul. Pietkiewicza 2a/14, 15-689 Białystok
  e-mail: podlaskie@tpg.org.pl
  pełnomocnik: Monika Marczuk
  e-mail pełnomocnika: mmarczuk@tpg.org.pl marczuk.m@interia.pl
  tel. kom. pełnomocnika: 509 529 333
  koordynator wolontariatu: Iwona Orbik
  e-mail: iwoncia85@wp.pl
  przewodniczący Klubu: Dariusz Sienkiewicz
  e-mail przewodniczącego: dsienkiewicz@tpg.org.pl

  Pomorska Jednostka Wojewódzka TPG
  ul. Bażyńskiego 32, 80-309 Gdańsk
  tel./fax. 58 550 02 25
  e-mail: pomorskie@tpg.org.pl
  pełnomocnik: Anna Jurkowska
  e-mail pełnomocnika: a.jurkowska@tpg.org.pl
  koordynator wolontariatu: Dominika Godlewska
  e-mail koordynatora: domel.g@wp.pl
  przewodniczący Klubu: Roman Piątek
  blog: pomorskie-tpg.blogspot.com

  Radomska Jednostka Regionalna TPG
  ul. Marii Skłodowskiej Curie 3, 26-600 Radom
  e-mail: radomskie@tpg.org.pl
  pełnomocnik: Dorota Godzińska
  e-mail pełnomocnika: dgodzinska@tpg.org.pl
  nr kom pełnomocnika: 663 254 522
  koordynator wolontariatu: Agnieszka Piasek
  e-mail koordynatora: apiasek@tpg.org.pl
  przewodniczący Klubu: Krystyna Bienias
  spotkania Klubu: każdy czwartek w godz. 11-15

  Śląska Jednostka Wojewódzka TPG
  Rynek 26/5, 41-902 Bytom
  e-mail: slaskie@tpg.org.pl
  pełnomocnik: Krzysztof Wostal
  e-mail pełnomocnika: kwostal@tpg.org.pl
  przewodniczący Klubu: Bogusława Żywna
  spotkania Klubu: Szkoła Podstawowa nr 8 z Oddziałami Integracyjnymi im. J. Korczaka w Zabrzu przy ul. Londzina 2.

  Warmińsko-Mazurska Jednostka Wojewódzka TPG
  e-mail: warminsko-mazurskie@tpg.org.pl
  pełnomocnik: Monika Czerep
  e-mail pełnomocnika: mczerep@tpg.org.pl, monikaczerep@gmail.com
  koordynator wolontariatu: Martyna Szałaj
  e-mail koordynatora: martynaszalaj@gmail.com
  przewodniczący Klubu: Barbara Pawlak
  spotkania Klubu: Spichlerz Miejskiego Ośrodka Kultury w Olsztynie, ul. Piastowska 13 (Stare Miasto)

  Wielkopolska Jednostka Wojewódzka TPG
  e-mail: wielkopolskie@tpg.org.pl
  pełnomocnik: Bożena Gembalska
  e-mail pełnomocnika: bgembalska@tpg.org.pl
  tel. pełnomocnika: 664 694 314
  koordynator wolontariatu: Iwona Puchta
  e-mail koordynatora: ipuchta@tpg.org.pl
  tel. koordynatora: 796 965 682
  przewodniczący Klubu: Witalis Namysł
  blog: wielkopolska-tpg.bloog.pl

  Zachodniopomorska Jednostka Wojewódzka TPG
  ul. Św. Wojciecha 12/3, 70-410 Szczecin
  e-mail: zachodniopomorskie@tpg.org.pl
  pełnomocnik: Piotr Pawlak
  e-mail pełnomocnika: ppawlak@tpg.org.pl
  nr kom. pełnomocnika: 692 439 235
  koordynator wolontariatu: Karolina Werner
  e-mail koordynatora: karolcia.werner@gmail.com
  przewodniczący Klubu: Marek Iwon
  spotkania Klubu w każdy piątek w godz. 16-19

  Sekcje i zespoły TPG:

  Sekcja Rodziców i Opiekunów Dzieci Głuchoniewidomych
  Anna Gogowska
  (przewodnicząca SRiO)
  agogowska@tpg.org.pl

  Bożena Więckowska
  (koordynator działań SRiO)
  bwieckowska@tpg.org.pl
  tel/fax: 022 635 69 70

  Sekcja Młodych
  Magdalena Tarnacka
  (przewodnicząca SM)
  mtarnacka@tpg.org.pl
  tel/fax: 22 635 69 70

  Michał Drzewek
  (wiceprzewodniczący SM)
  midr@tlen.pl

  Szymon Myk
  (skarbnik SM)
  mykenczyk@gmail.com

  Justyna Budna
  (członek SM)
  jbudna@op.pl

  Agnieszka Orzech
  (członek SM)
  agaorzech1@o2.pl

  Paweł Jasiński
  (członek SM)
  paweljasio@gmail.com

  Zespół PO KL
  (projekt „Wsparcie osób głuchoniewidomych na rynku pracy II”
  realizowany pod hasłem „Weź sprawy w swoje ręce...”)
  Biuro centrali projektu
  Ul. Deotymy 41
  01-441 Warszawa
  Tel/fax: 22 635 69 70

  Justyna Dubanik
  (asystentka koordynatora merytorycznego projektu)
  jdubanik@tpg.org.pl
  tel./fax: 22 635 69 70

  Biura regionalne projektu:
  Biuro makroregionu centralnego PO KL – Warszawa
  (obejmuje woj. mazowieckie, łódzkie i świętokrzyskie)
  Koordynatorka – Urszula Podsiadło
  Dyżur: od poniedziałku do piątku w godz. 8-16
  Tel./fax: 22 635 69 70
  e-mail: pokl_warszawa@tpg.org.pl

  Biuro makroregionu północno-zachodniego PO KL – Gdańsk
  (obejmuje woj. pomorskie, zachodniopomorskie i wielkopolskie)
  Koordynator – Andrzej Ciechowski
  Dyżur: od poniedziałku do piątku w godz. 8-16
  Tel./fax: 58 55 00 225
  e-mail: pokl_gdansk@tpg.org.pl

  Biuro makroregionu południowo-zachodniego PO KL – Wrocław
  (obejmuje woj. dolnośląskie, śląskie, lubuskie i opolskie)
  Koordynatorka – Marta Kamer
  Dyżur: od poniedziałku do piątku w godz. 8-16
  Tel./fax: 71 359 30 28
  e-mail: pokl_wroclaw@tpg.org.pl
  gg 7221948
  skype: tpgwroclaw

  Biuro makroregionu północno-wschodniego PO KL – Olsztyn
  (obejmuje woj. warmińsko-mazurskie, kujawsko-pomorskie i podlaskie)
  Koordynatorka – Anita Nietupska
  Dyżur: od poniedziałku do piątku w godz. 8-16
  e-mail: pokl_olsztyn@tpg.org.pl

  Biuro makroregionu południowo-wschodniego PO KL – Lublin
  (obejmuje woj. lubelskie, podkarpackie i małopolskie)
  Koordynator – Karol Dąbrowski
  Dyżur: od poniedziałku do piątku w godz. 8-16
  Tel./fax: 81 533 24 22
  e-mail: pokl_lublin@tpg.org.pl


  « powrót
 • Koalicja w mediach