• Wyszukiwarka organizacji

  Nazwa organizacji:

  Polskie Stowarzyszenie Pomocy Chorym na Fenyloketonurię i Choroby Rzadkie "Ars Vivendi"

  Niepełnosprawność:

  Kontakt:

  ul. Projektowana 27

  kod: 05-090 Raszyn

  telefon: 22 720-20-66

  fax: 22 720-07-09

  e-mail: arsvivendi@neostrada.pl, www.fenyloketonuria.org

  KRS 0000244396

  Opis i zakres działalności:

  Celem Stowarzyszenia jest wszechstronna pomoc rzeczowa i finansowa na rzecz osób chorych na fenyloketonurię, a także pomoc ich rodzinom oraz działalność pożytku publicznego mająca na względzie cele społeczne odnoszące się do potrzeb, interesów i zainteresowań szerszego kręgu osób, niż założyciele i członkowie.

  Główne zadania Stowarzyszenia:
  a. świadczenie pomocy społecznej jednostkom, rodzinom i grupom dotkniętym problemami związanymi z fenyloketonurią.
  b. wspieranie jednostek i rodzin w ich rolach opiekuńczych i wychowawczych.
  c. nawiązywanie kontaktów z ośrodkami leczenia poza granicami kraju celem upowszechnienia najnowszych metod i sposobów leczenia i prowadzenia diety: umożliwienia leczenia dzieci w tych ośrodkach.
  d. występowania z inicjatywą organizowania ośrodków rehabilitacyjno-wychowawczych dla dzieci i młodzieży chorych na fenyloketonurii.
  e.sprowadzanie z zagranicy żywności i preparatów odżywczych niezbędnych do utrzymania prawidłowej diety podczas leczenia fenyloketonurii.
  f. prowadzenie działalności naukowo badawczej i rozwojowej w szeroko rozumianym zakresie leczenia i zapobiegania skutkom fenyloketonurii.
  g. prowadzenie działalności edukacyjnej, oświatowej i wydawniczej związanej z fenyloketonurią.
  h. współpraca z instytucjami, organizacjami i stowarzyszeniami o podobnym celu działania.
  i. organizowanie rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, chorych na fenyloketonurię.
  j. opiniowanie aktów prawnych.
  k. gromadzenie funduszy i wszelka inna działalność zmierzająca do realizacji celów stowarzyszenia.

  Informacje dodatkowe:


  « powrót
 • Koalicja w mediach