• Wyszukiwarka organizacji

  Nazwa organizacji:

  Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Koszalinie

  Niepełnosprawność:

  1. Osoby upośledzone umysłowo

  Kontakt:

  ul. Wyspiańskiego 4

  kod: 75-629 Koszalin

  telefon: 94 345-08-53

  fax: 94 346-44-84

  e-mail: psouu@niepelnosprawni.koszalin.pl, www.niepelnosprawni.koszalin.pl

  KRS 0000036441

  Opis i zakres działalności:

  Celem Stowarzyszenia jest działanie na rzecz wyrównywania szans osób z niepełnosprawnością intelektualną, tworzenia warunków przestrzegania wobec nich praw człowieka, prowadzenia ich ku aktywnemu uczestnictwu w życiu społecznym oraz wspieranie ich rodzin. Celem jest również niesienie pomocy i wsparcia rodzinom osób niepełnosprawnych intelektualnie tak, aby przezwyciężały trudności, jakie niesie ze sobą niepełnosprawność dziecka. Służyć temu ma utworzenie jak najbardziej pełnej sieci profesjonalnie działających placówek, zapewniających ciągłość działań z zakresu rehabilitacji zawodowej, społecznej oraz edukacji i wielodyscyplinarnej pomocy wsparcia osobom z niepełnosprawnością intelektualną i ich rodzinom.

  Zadania Stowarzyszenia obejmują:
  - tworzenie i prowadzenie placówek dziennych o wielospecjalistycznych, kompleksowych działaniach rehabilitacyjnych, edukacyjnych i rozwijających dla dzieci i młodzieży;
  - tworzenie i prowadzenie programów wspierających maksymalnie niezależne, samodzielne, aktywne życie oraz uczestnictwo w życiu społecznym osób dorosłych, zwłaszcza przygotowanie do zatrudnienia, życia kulturalnego i prokreacji;
  - wspieranie i pomoc rodzinom osób niepełnosprawnych poprzez m.in. udostępnianie informacji, poradnictwo życiowe i prawne, grupy wsparcia, krótkoterminowe zastępowanie w opiece itp.;
  - promowanie i popularyzowanie nowego podejścia do wiedzy w zakresie niepełnosprawności intelektualnej;
  - wpływanie na zmianę postaw społecznych w kierunku sprzyjającym integracji i normalizacji życia osób z upośledzeniem umysłowym;
  - współpracę przy tworzeniu prawa zapewniającego rzeczywistą realizację praw człowieka osobom z niepełnosprawnością intelektualną;
  - współpracę z rządem, samorządem i różnymi partnerami społecznymi w twórczej realizacji prawa, skutecznym zaspokajaniu potrzeb osób niepełnosprawnych i ich rodzin oraz budowaniu lokalnych strategii w tej dziedzinie.

  Informacje dodatkowe:


  « powrót
 • Koalicja w mediach