• Wyszukiwarka organizacji

  Nazwa organizacji:

  Stowarzyszenie Jeździeckie Osób Niepełnosprawnych HIPPOLAND

  Niepełnosprawność:

  Kontakt:

  ul. Kickiego 2

  kod: 04-369 Warszawa

  telefon: 22 671 51 77, 510 287 654

  fax:

  e-mail: hippoland@hippoland.pl, a.pluta@hippoland.pl, m.jarmula@hippoland.pl, www.hippoland.pl

  KRS 0000010376

  Opis i zakres działalności:

  Stowarzyszenie działa w celu:

  1. Popularyzacji, upowszechniania, organizacji i rozwoju jeździectwa osób niepełnosprawnych jako:
  - metody rehabilitacji w wybranych schorzeniach dzieci, młodzieży i dorosłych,
  - formy korzystnego oddziaływania psycho- i socjoterapeutycznego oraz pedagogicznego,
  - formy podnoszenia i polepszania ogólnej sprawności fizycznej osób niepełnosprawnych,
  - formy rekreacji i wypełniania czasu wolnego osobom niepełnosprawnym,
  - formy rywalizacji sportowej osób niepełnosprawnych.
  2. Rozwoju sportu jeździeckiego osób niepełnosprawnych, przygotowania i udziału w zawodach krajowych i międzynarodowych.
  3. Inicjowania, tworzenia i rozwijania integracyjnych ośrodków jeździeckich dla osób niepełnosprawnych.
  4. Gromadzenia i tworzenia środków na rzecz jeździectwa niepełnosprawnych.
  5. Inicjowania, rozwoju i organizacji różnych form rekreacji i turystyki krajowej i zagranicznej na rzecz dzieci, młodzieży i dorosłych niepełnosprawnych oraz ich rodzin.
  6. Unifikacji, szkolenia i doskonalenia umiejętności zawodowych osób prowadzących jazdy konne dla osób niepełnosprawnych.
  7. Prowadzenia działalności naukowej i badawczej związanej z jazdą konną osób niepełnosprawnych.

  Stowarzyszenie realizuje swoje cele w szczególności poprzez:
  1. Organizację i prowadzenie zajęć i treningów jeździeckich.
  2. Organizowanie i realizację współzawodnictwa sportowego w jeździectwie niepełnosprawnych.
  3. Organizację szkoleń dla trenerów, instruktorów i innych osób chcących prowadzić lub prowadzących zajęcia jeździeckie dla niepełnosprawnych oraz lekarzy, rehabilitantów, pedagogów, sędziów i innych specjalistów potrzebnych w jeździectwie niepełnosprawnych.

  Informacje dodatkowe:


  « powrót
 • Koalicja w mediach