• Wyszukiwarka organizacji

  Nazwa organizacji:

  Stowarzyszenie "DAJ SZANSĘ"

  Niepełnosprawność:

  Kontakt:

  ul. Kijowska 6

  kod: 42-400 Zawiercie

  telefon: 32 677 15 48, 32 672 18 63

  fax:

  e-mail: dajszanse@post.pl,www.dajszanse.home.pl

  KRS 0000256137

  Opis i zakres działalności:

  Celem Stowarzyszenia jest udzielanie pomocy dzieciom i osobom niepełnosprawnym i ich rodzinom, przyczynianie się do tworzenia warunków ich godnego życia oraz stworzenia opieki i rehabilitacji dzieci, młodzieży i dorosłym z upośledzeniem umysłowym i fizycznym, którzy przez całe życie będą wymagały specjalnych form opieki, a w szczególności:
  1. współdziałanie z władzami lokalnymi i innymi grupami zainteresowanych osób w stworzeniu kompleksowego systemu opieki i rehabilitacji złożonego z placówek w zależności od wieku i typu schorzenia -
  2. podejmowanie starań w celu uzyskania możliwie pełnego zrzeszenia rodziców, opiekunów, przyjaciół dzieci i osób niepełnosprawnych,
  3. pomoc rodzinom i dzieciom stale leżącym poprzez okresowe zastępstwo w opiece domowej.
  4. ochrona i promocja zdrowia.
  5. organizowanie różnych form wypoczynku takich jak:
  a. rodzinne turnusy rehabilitacyjno-zdrowotne,
  b. wycieczki, pikniki, zabawy karnawałowe,
  6. zorganizowanie i prowadzenie rodzinnego domu spokojnej starości dla członków Stowarzyszenia,
  7. pozyskiwanie środków materialnych niezbędnych dla realizacji zadań i celów OPP,
  8. współpraca z innymi krajami i międzynarodowymi instytucjami o pokrewnych celach,
  9. współpraca z ośrodkami masowego przekazu i placówkami opiniotwórczymi.
  10. Pozaszkolne formy edukacji - plastyka; muzykoterapia.

  Informacje dodatkowe:


  « powrót
 • Koalicja w mediach