• Wyszukiwarka organizacji

  Nazwa organizacji:

  Stowarzyszenie Retina AMD POLSKA

  Niepełnosprawność:

  1. Osoby niewidome i słabowidzące

  Kontakt:

  ul. Konwiktorska 7, pok. 25

  kod: 00-216 Warszawa

  telefon: 22 831-22-71

  fax: 22 831-22-71

  e-mail: retinaamd@retinaamd.org.pl, www.retinaamd.org.pl

  KRS 0000109446

  Opis i zakres działalności:

  Cele statutowe Stowarzyszenia Retina AMD POLSKA:

  1. Gromadzenie i upowszechnianie informacji na temat chorób siatkówki - etiologii, przebiegu, możliwości leczenia i rehabilitacji.
  2. Organizowanie poradnictwa i rehabilitacji chorych.
  3. Prowadzenie szkoleń członków i innych podmiotów zainteresowanych działalnością Retina AMD Polska.
  4. Niesienie pomocy chorym i rodzinom, organizowanie grup wsparcia.
  5. Zabieganie w ośrodkach leczniczych i rehabilitacyjnych o wzmożenie prac nad osiąganiem wczesnej wykrywalności schorzeń siatkówki i wszechstronnej rehabilitacji.
  6. Edukacja społeczeństwa i instytucji w celu wykształcenia odpowiednich postaw wobec osób chorych.
  7. Przy realizacji swych zadań Retina AMD Polska współpracuje z instytucjami, placówkami medycznymi, rehabilitacyjnymi, fundacjami, zakładami pracy oraz innymi organizacjami świadczącymi pomoc chorym.
  8. Realizując powyższe cele Retina AMD Polska opiera się na społecznej pracy członków, może jednak zatrudniać pracowników do prowadzenia swych spraw.

  Informacje dodatkowe:

  Stowarzyszenie jest członkiem Koalicji na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością


  « powrót
 • Koalicja w mediach