• Wyszukiwarka organizacji

  Nazwa organizacji:

  Katowickie Stowarzyszenie na Rzecz Osób Starszych, Niepełnosprawnych i Oczekujących Wsparcia "OPOKA"

  Niepełnosprawność:

  Kontakt:

  ul. M. Oblatów 24

  kod: 40-129 Katowice

  telefon: 32 203-78-32

  fax:

  e-mail: opoka6@poczta.fm, www.opoka-katowice.org

  KRS 0000010543

  Opis i zakres działalności:

  Celem Stowarzyszenia jest działalność pożytku publicznego, społecznie użyteczna obejmująca zadania w zakresie:
  1. pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób
  2. działalności na rzecz osób niepełnosprawnych
  3. działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym.

  Dla osiągnięcia swojego celu, Stowarzyszenie prowadzi działalność na rzecz wyżej wymienionych osób i rodzin, a w szczególności:
  - prowadzenie ośrodków wsparcia,
  - organizowanie różnych form samopomocy,
  - świadczenie interdyscyplinarnych form pracy socjalnej, rehabilitacji i poradnictwa,
  - zwiększenie dostępności do diagnostyki specjalistycznej oraz usług psychologicznych,
  - popularyzowanie wiedzy na temat problemów osób i rodzin pozostających w kręgu zainteresowania Stowarzyszenia,
  - współpraca z krajowymi i zagranicznymi instytucjami publicznymi i organizacjami pozarządowymi świadczącymi usługi na rzecz osób oczekujących pomocy,
  - podejmowanie innych działań dla dobra osób i rodzin oczekujących wsparcia we współpracy z jednostkami samorządu terytorialnego.

  Informacje dodatkowe:


  « powrót
 • Koalicja w mediach