• Wyszukiwarka organizacji

  Nazwa organizacji:

  Elbląska Rada Konsultacyjna Osób Niepełnosprawnych

  Niepełnosprawność:

  Kontakt:

  ul. Związku Jaszczurczego 15

  kod: 82-300 Elbląg

  telefon: 55 232-69-35

  fax: 55 232-69-35

  e-mail: erkon@softel.elblag.pl, www.erkon.elblag.com.pl

  KRS 0000014250

  Opis i zakres działalności:

  Celami stowarzyszenia są:
  1. działania na rzecz osób niepełnosprawnych;
  2. pomoc społeczna, pomoc osobom niepełnosprawnym i ich rodzinom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych osób;
  3. promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych oraz osób bez pracy;
  4. działania na rzecz seniorów;
  5. działania na rzecz dzieci i młodzieży niepełnosprawnej;
  6. integrowanie społeczności lokalnej;
  7. ochrona i promocja zdrowia;
  8. propagowanie idei tolerancji i ochrony praw człowieka;
  9. budowanie społeczeństwa obywatelskiego;
  10. działalność z dziedziny edukacji, kultury i sportu;
  11. wspieranie inicjatyw społecznych;
  12. edukacja obywatelska;
  13. aktywizacja społeczności lokalnej.

  Rada realizuje swoje cele przez:

  1. integrowanie lokalnych środowisk osób niepełnosprawnych;
  2. przeciwdziałanie różnym formom dyskryminacji osób niepełnosprawnych;
  3. inicjowanie i opiniowanie oraz uczestniczenie w pracach legislacyjnych dotyczących warunków życia osób niepełnosprawnych;
  4. prowadzenie poradnictwa specjalistycznego dla osób niepełnosprawnych, pośrednictwa pracy, poradnictwa zawodowego i doradztwa personalnego;
  5. organizowanie szkoleń, warsztatów, szkoleń zawodowych i subsydiowanych staży pracy;
  6. monitoring i budowanie diagnoz potrzeb osób niepełnosprawnych oraz prowadzenie badań i analiz dotyczących osób niepełnosprawnych;
  7. prowadzenie działań informacyjnych, edukacyjnych i promocyjnych;
  8. organizowanie kampanii społecznych;
  9. doradztwo dla stowarzyszeń i grup samopomocy;
  10. organizowanie miejsc pracy dla osób niepełnosprawnych i wspieranie ich samozatrudnienia;
  11. prowadzenie Uniwersytetu III wieku;
  12. tworzenie ośrodków zatrudnienia i rehabilitacji osób niepełnosprawnych;
  13. działalność wydawnicza;
  14. organizacja imprez kulturalnych i sportowych;
  15. prowadzenie działalności gospodarczej z przeznaczeniem wyłącznie na cele statutowe;
  16. poradnictwo i doradztwo prawne;
  17. usługi opiekuńcze i pielęgnacyjne.

  Informacje dodatkowe:

  Punkty poradnictwa ERKON:

  ELBLĄG, Ul. Zw. Jaszczurczego 15, tel. (055) 232-69-35,
  e-mail: poradnik.erkon@wp.pl
  PASŁĘK, Pl.Grunwaldzki 8, tel. (055) 649-30-35,
  e-mail: erkon-paslek@o2.pl


  « powrót
 • Koalicja w mediach