• Wyszukiwarka organizacji

  Nazwa organizacji:

  Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym Umysłowo i ich Rodzinom PRAXIS SOSW Nr2

  Niepełnosprawność:

  Kontakt:

  ul. Spacerowa 31

  kod: 26-110 Skarżysko- Kamienna

  telefon: 788 864 498

  fax: 41 2511041

  e-mail: mariuszkawa.praxis@interia.eu, praxis2002@interia.pl, www.praxis.vot.pl

  KRS 0000132707

  Opis i zakres działalności:

  Celem Stowarzyszenia jest kształtowanie warunków do godnego życia i samorealizowania się osób niepełnosprawnych umysłowo oraz autystycznych i ich rodzin w środowisku społecznym i rodzinnym.

  Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:
  -Prowadzenie działalności charytatywnej i humanitarnej na rzecz osób niepełnosprawnych umysłowo.
  -Prowadzenie działalności edukacyjnej, wychowawczej, rehabilitacyjnej wśród dzieci i młodzieży niepełnosprawnej umysłowo.
  -Organizowanie obozów rehabilitacyjno-wypoczynkowych.
  -Organizowanie konferencji, warsztatów, kursów, odczytów na temat osób niepełnosprawnych umysłowo.
  -Organizowanie pomocy psychologicznej i terapeutycznej, prowadzenie warsztatów terapii zajęciowej.
  -Propagowanie w społeczeństwie akceptacji ludzi niepełnosprawnych umysłowo i ich rodzin.
  -Współpraca z organizacjami i instytucjami powołanymi do ochrony praw rodziny i pomocy niepełnosprawnym.
  -Tworzenie wolontariatu i opieka nad nim.
  -Podejmowanie działań kulturalno-sportowych promujących zdrowy i bezpieczny styl życia.
  -Inicjowanie i koordynacja akcji charytatywnych – kwesty, aukcje, koncerty, festyny – z przeznaczeniem zdobytych środków na realizację zadań statutowych.
  -Różne formy edukacji i pomocy w zakresie obowiązującego prawa, praw i obowiązków obywatela a także korzyści dla osób niepełnosprawnych w momencie przystąpienia Polski do Unii Europejskiej.
  -Prowadzenie działalności popularyzatorsko- wydawniczej samodzielnie lub przy współpracy z redakcjami.
  -Prowadzenie działalności aktywizującej społecznie i zawodowo osoby niepełnosprawne umysłowo i osoby autystyczne, a w szczególności:
  a. doradztwo, poradnictwo prawno – zawodowe,
  b. szkolenia dla osób współpracujących z niepełnosprawnymi intelektualnie oraz osobami autystycznymi,
  c. rozwój i promocja usług doradczych,
  d. rozwój usług i dostępu do szkoleń dla osób niepełnosprawnych intelektualnie i osób autystycznych,
  e. działania służące tworzeniu miejsc pracy dla osób niepełnosprawnych intelektualnie i osób autystycznych oraz rozwijania i promocji form współpracy pracodawców, organizacji pozarządowych i samorządów.
  f. zmiany postaw wobec osób niepełnosprawnych intelektualnie i osób autystycznych ( kampanie informacyjno – promocyjne ),
  g. badania i ekspertyzy w obszarze rehabilitacji zawodowej i społecznej.

  Informacje dodatkowe:


  « powrót
 • Koalicja w mediach