• Wyszukiwarka organizacji

  Nazwa organizacji:

  Stowarzyszenie Przyjaciół Niewidomych i Słabowidzących

  Niepełnosprawność:

  1. Osoby niewidome i słabowidzące

  Kontakt:

  ul. Ognik 20B

  kod: 60-386 Poznań

  telefon: 61 86 88 400

  fax:

  e-mail: spnis@o2.pl, www.spnis.poznan.pl

  KRS 0000016394

  Opis i zakres działalności:

  Celem Stowarzyszenia są działania na rzecz poprawy zdrowia i jakości życia osób niewidomych i słabowidzących, niepełnosprawnych intelektualnie, często z dodatkowymi schorzeniami tj. dziecięce porażenie mózgowe, padaczka, zaburzenia emocjonalne, zespół Downa. Szczególną uwagę Stowarzyszenie kieruje na realizację potrzeb osobistych, zawodowych i społecznych podopiecznych. Ważnym zadaniem są również działania integracyjne, przeciwdziałanie marginalizacji społecznej osób niepełnosprawnych.

  Informacje dodatkowe:

  Stowarzyszenie prowadzi szeroko zakrojoną działalność integracyjną osób niepełnosprawnych ze środowiskiem lokalnym – do najciekawszych należą:
  • Kampania Społeczna pt. „(Nie)pełnosprawny.Zdolny, Świadomy” (styczeń – grudzień 2003) z okazji Europejskiego Roku Osób Niepełnosprawnych z wystawą pt. „Moje miejsce w Unii Europejskiej”
  • Poznańskie Spotkania Integracyjne Ośrodków terapeutycznych, w których bierze udział kilka placówek działających na rzecz osób niepełnosprawnych na terenie miasta Poznania i Województwa
  • Organizowanie wystaw o zasięgu miejskim i wojewódzkim m. in. na temat „Poznań to także moje miasto”, „Unio jaka jesteś?”, „Nam w Unii nie jest źle”
  • Organizowanie wystaw retrospektywnych twórczości osób niepełnosprawnych z placówek działających przy Stowarzyszeniu.
  • Od 2004 roku wydawca magazynu „WóTeZet” –dwumiesięcznika o zasięgu ogólnopolskim, w którym promowana jest twórczość osób niepełnosprawnych oraz opisywana działalność placówek - autorami części artykułów publikowanych w czasopismie są same osoby niepełnosprawne.


  « powrót
 • Koalicja w mediach