• Wyszukiwarka organizacji

  Nazwa organizacji:

  Fundacja Praca dla Niewidomych

  Niepełnosprawność:

  1. Osoby niewidome i słabowidzące
  2. Osoby głuchoniewidome

  Kontakt:

  ul. Jasna 22

  kod: 00-054 Warszawa

  telefon: 22 826 88 66, 22 826 99 93

  fax: 22 826 88 66, 22 826 99 93

  e-mail: fpdn@fpdn.org.pl, www.fpdn.org.pl

  KRS 0000158692

  Opis i zakres działalności:

  Niesienie wszechstronnej pomocy dla inwalidów wzroku w Polsce. Wspieranie instytucji, środowisk i stowarzyszeń działających w Polsce na rzecz niewidomych.

  Prowadzone działania
  Fundacja wspomaga finansowo działalność wielu organizacji zrzeszających ludzi niewidomych. Udziela pomocy w zorganizowaniu ośrodków nauki zawodu dla niewidomych i niedowidzących. Organizuje warsztaty terapii zajęciowej. Fundacja ponosi częściowe koszty utrzymania Domu Małego Dziecka Niewidomego w Warszawie, zakupiła działkę w Śródborowie i ofiarowała ją Towarzystwu Pomocy Głuchoniewidomym pod budowę Ośrodka Opiekuńczo-Rehabilitacyjnego dla osób głuchoniewidomych. Zaplanowała i zorganizowała produkcję urządzenia auto-lektor umożliwiającego czytanie tekstu drukowanego głosem syntetycznym.

  Informacje dodatkowe:

  Działania Fundacji "Praca dla Niewidomych":

  1. DOM DZIECKA NIEWIDOMEGO, www.fpdn.org.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=26&Itemid=18
  2. TOWARZYSTWO OPIEKI NAD OCNIEMNIAŁYMI, www.fpdn.org.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=30&Itemid=20
  3. STOWARZYSZENIA, www.fpdn.org.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=24&Itemid=21
  4. ROLNICZY ZAKŁAD AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ, www.fpdn.org.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=7&Itemid=2

  Fundacja jest członkiem Koalicji na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością


  « powrót
 • Koalicja w mediach