• Wyszukiwarka organizacji

  Nazwa organizacji:

  Regionalna Fundacja Pomocy Niewidomym

  Niepełnosprawność:

  1. Osoby niewidome i słabowidzące

  Kontakt:

  ul. Dąbrowskiego 55a

  kod: 1-500 Chorzów

  telefon: 32 241 11 13

  fax: 32 241 12 02

  e-mail: fundacja@rfpn.org, www.rfpn.org

  KRS 0000018926

  Opis i zakres działalności:

  Celem Fundacji jest organizowanie pomocy materialnej i rehabilitacyjnej dla niewidomych z województwa śląskiego w szczególności poprzez następujące formy działania:
  - inicjowanie i pozyskiwanie pomocy finansowej i rzeczowej na rzecz Fundacji,
  - przekazywanie swoich zysków na potrzeby niewidomych,
  - prowadzenie działalności gospodarczej zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa oraz postanowieniami statutu,
  - prowadzenie działalności szkoleniowej i tworzenie stanowisk pracy dla niewidomych.

  Dla realizacji swojego celu Fundacja może prowadzić działalność obejmującą:
  1. wydawanie książek,
  2. wydawanie czasopism i pozostałych periodyków,
  3. działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych,
  4. pozostała działalność wydawnicza,
  5. badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych,
  6. działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów,
  7. technika,
  8. zasadnicze szkoły zawodowe,
  9) szkoły specjalne przysposabiające do pracy,
  10. pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych,
  11. pozaszkolne formy edukacji artystycznej,
  12. pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane,
  13. działalność fizjoterapeutyczna,
  14. działalność paramedyczna,
  15. pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowana,
  16. pozostała pomoc społeczna z zakwaterowaniem,
  17. pomoc społeczna bez zakwaterowania dla osób w podeszłym wieku i osób niepełnosprawnych,
  18. pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania, gdzie indziej niesklasyfikowana,
  19. działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych,
  20. działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych.

  Informacje dodatkowe:


  « powrót
 • Koalicja w mediach