• Wyszukiwarka organizacji

  Nazwa organizacji:

  Nowosolskie Stowarzyszenie Amazonek "TĘCZA"

  Niepełnosprawność:

  Kontakt:

  ul. Parafialna 4/8 (II piętro)

  kod: 67-100 Nowa Sól

  telefon: 608 67 06 48, 68 387 71 00

  fax:

  e-mail: amazonki@amazonki.net.pl, klub@amazonki.net.pl, www.amazonki.net.pl

  KRS 0000126168

  Opis i zakres działalności:

  Celem Stowarzyszenia jest :
  1. wszechstronne działanie na rzecz osób z rakiem piersi,
  2. integracja niepełnosprawnych osób " dotkniętych" rakiem piersi,
  3. integracja członków stowarzyszenia ze wspólnotą regionalną i zagraniczną,
  4. pomoc rodzinom z problemami wynikającymi ze skutków choroby nowotworowej,
  5. wspieranie działań przeciw dyskryminacji i nierównemu traktowaniu osób niepełnosprawnych i starszych,
  6. promocja zdrowia.

  Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:
  1. Propagowanie działalności Stowarzyszenia oraz jego idei;
  2. Prowadzenie rehabilitacji fizycznej i psychicznej osób "dotkniętych" rakiem piersi ułatwiającej powrót do pracy zawodowej, życia rodzinnego i małżeńskiego;
  3. Reprezentowanie interesów osób "dotkniętych" rakiem piersi;
  4. Informowanie i szerzenie idei wczesnego wykrywania chorób nowotworowych oraz skuteczności metod leczenia;
  5. Zaznajamianie społeczeństwa z problematyką chorób nowotworowych, ze szczególnym uwzględnieniem chorób kobiecych;
  6. Nawiązywanie współpracy i wymianę doświadczeń z onkologicznymi Klubami i Stowarzyszeniami w kraju i za granicą;
  7. Tworzenie warunków sprzyjających wzajemnemu wsparciu, pomocy i samopomocy;
  8. Organizowanie samopomocowej rehabilitacji w formie akcji "Ochotniczki";
  "Ochotniczki" są osobami "dotkniętymi" rakiem piersi, które po fachowym przeszkoleniu podejmują w szpitalach rozmowy o charakterze psychoterapeutycznym z kobietami przed zabiegiem operacyjnym mastektomii lub po jego wykonaniu;
  9.Wydawanie broszur, plakatów, materiałów edukacyjnych, ulotek itp.;
  10. Zdobywanie i gromadzenie środków finansowych umożliwiających realizację celów statutowych.

  Informacje dodatkowe:


  « powrót
 • Koalicja w mediach