• Wyszukiwarka organizacji

  Nazwa organizacji:

  Fundacja Normalna Przyszłość

  Niepełnosprawność:

  Kontakt:

  ul. Aleja Stanów Zjednoczonych 53, pok. 421

  kod: 04-028 Warszawa.

  telefon: 794 158 705

  fax: 22 244 25 46

  e-mail: normalnaprzyszlosc@normalnaprzyszlosc.org, biuro@normalnaprzyszlosc.org, www.normalnaprzyszlosc.org

  KRS 0000197482

  Opis i zakres działalności:

  Fundacja została powołana w celu:

  1. Integracji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych,
  2. Dofinansowania kredytów mieszkaniowych dla osób niepełnosprawnych studiujących na wyższych uczelniach lub będących ich absolwentami, znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej,
  3. Działalności edukacyjnej i adaptacyjnej, umożliwiającej osobom niepełnosprawnym usamodzielnienie się i włączenie się do aktywnej pracy zawodowej i społecznej,
  4. Promocji i popierania działań mających na celu usamodzielnianie się osób niepełnosprawnych oraz ich funkcjonowanie jako równoprawnych członków społeczeństwa,
  5. Popularyzowania wiedzy o problemach osób niepełnosprawnych,
  6. Wymiany informacji i doświadczeń pomiędzy osobami i instytucjami zainteresowanymi zmianą wizerunku osób niepełnosprawnych w społeczeństwa,
  7. Wspierania rozwoju społeczeństwa obywatelskiego oraz działalności na rzecz ochrony praw człowieka,
  8. Udzielania pomocy psychologicznej osobom niepełnosprawnym.

  Fundacja realizuje swoje cele poprzez nieodpłatną działalność pożytku publicznego w zakresie:
  1. Udzielania bezzwrotnej pomocy organizacyjnej, finansowej i socjalnej osobom niepełnosprawnym,
  2. Pozyskiwania funduszy od osób prawnych, osób fizycznych oraz organizacji rządowych i pozarządowych na dofinansowanie kredytów mieszkaniowych dla osób niepełnosprawnych,
  3. Pozyskiwania lokali z przeznaczeniem na mieszkania dla osób niepełnosprawnych,
  4. Organizowania i finansowanie konferencji, seminariów i sympozjów krajowych i międzynarodowych oraz spotkań i dyskusji środowiskowych związanych z niesieniem pomocy osobom niepełnosprawnym oraz leczeniem ich i rehabilitacją,
  5. Organizowania i finansowania działalności dydaktycznej i naukowej obejmującej kursy, wykłady i szkolenia dla osób niepełnosprawnych w zakresie nabywania lub podnoszenia przez nie kwalifikacji, co ma umożliwić im aktywne życie zawodowe,
  6. Organizowania spotkań, prelekcji, wystaw, aukcji, koncertów oraz innych imprez mających na celu pozyskanie funduszy na dofinansowanie kredytów mieszkaniowych dla osób niepełnosprawnych.

  Informacje dodatkowe:


  « powrót
 • Koalicja w mediach