• Wyszukiwarka organizacji

  Nazwa organizacji:

  Fundacja GAMA

  Niepełnosprawność:

  Kontakt:

  ul. Gen. N. Sulika 1

  kod: 16-200 Dąbrowa Białostocka

  telefon: 510 568 007

  fax: 85 712 02 85

  e-mail: fundacjagama@gmail.com, www.fundacjagama.za.pl

  KRS 0000318498

  Opis i zakres działalności:

  Celem Fundacji jest działanie na rzecz społeczeństwa obywatelskiego, w szczególności osób niepełnosprawnych i zagrożonych wykluczeniem społecznym jak również inicjowanie i wspieranie rozwiązań w różnorodnych dziedzinach życia społecznego, a szczególnie w ochronie praw i wolności człowieka i obywatela, w ochronie życia rodzinnego oraz edukacji, profilaktyce i integracji społecznej.

  Informacje dodatkowe:


  « powrót
 • Koalicja w mediach