• Wyszukiwarka organizacji

  Nazwa organizacji:

  Fundacja Nestor

  Niepełnosprawność:

  Kontakt:

  ul. Krzywickiego 34

  kod: 02-078 Warszawa

  telefon: 726 450 180

  fax: 22 643 80 51

  e-mail: kontakt@fundacjanestor.pl, www.fundacjanestor.pl

  KRS 0000239085

  Opis i zakres działalności:

  Fundacja NESTOR została powołana w 2005 roku celach prowadzenia wszechstronnej działalności w zakresie ochrony zdrowia oraz ratowania życia ludzi, w tym wspierania, prowadzenia i inicjowania projektów o charakterze zdrowotnym, edukacyjnym oraz charytatywnym na rzecz osób starszych, niepełnosprawnych lub poszkodowanych przez zły los. Jest organizacją pożytku publicznego działającą na rzecz osób, którzy pragną aktywnie uczestniczyć w życiu społecznym, odzyskać lub jak najdłużej zachować swoje zdrowie fizyczne i psychiczne.
  Od tego czasu NESTOR inspiruje i pomaga realizować działania inicjowane przez samych jej członków, w części wspierając te działania materialnie i organizacyjnie. W obecnym stanie rozwoju, Fundacja Nestor nie ma pracowników etatowych: jej działacze i organizatorzy pracują jako wolontariusze nie pobierając żadnego wynagrodzenia. Wsparcia udzielamy dzięki środkom i darowiznom przekazywanym przez Sponsorów i Darczyńców. Lektorzy i osoby prowadzące zajęcia pobierają wynagrodzenie.

  Informacje dodatkowe:

  Od początku swej działalności Fundacja prowadziła lub organizacyjnie i finansowo wspierała następujące inicjatywy na terenie miasta stołecznego Warszawy:
  • lektoraty języków obcych (angielski, niemiecki, włoski) dla osób zainteresowanych rozwojem lub podtrzymaniem umiejętności komunikowania się w języku innym niż ojczysty.
  • ćwiczenia sportowe o charakterze odprężającym i relaksującym, głównie tai-chi, joga, spacery po lesie. Treningi mają za zadanie wyrobienie nawyku prawidłowego ustawiania kręgosłupa podczas wykonywania różnych codziennych czynności, poprawienie koordynacji ruchowej, opanowanie umiejętności rozluźniania napiętych mięśni, relaksu i odpoczynku, nauczenie prawidłowego oddechu.
  • zajęcia rozrywkowo-muzyczne, realizowane w zespole wokalnym „Ale Babki+”, który koncertował w Warszawie i innych regionach Polski. Skład zespołu stanowią głównie kobiety, ale wspierają je także mężczyźni.
  • uczestnictwo w imprezach kulturalnych i koncertach realizowanych przy współpracy z Domami Kultury.
  • kursy komputerowe dla seniorów. Szkolenie obejmowało naukę Windows i korzystania z Internetu oraz późniejsze wsparcie przy korzystaniu z Internetu w domu (Fundacja zakupiła i nieodpłatnie udostępniała uczestnikom zajęć komputery PC, warunkiem było wykupienie u dowolnego operatora abonamentu umożliwiającego połączenie internetowe).
  • konsultacje psychologiczne oraz psychologiczno-diagnostyczne dla członków Fundacji lub ich rodzin potrzebujących tego rodzaju wsparcia. Dzięki rozmowie z psychologiem można wyjaśnić wątpliwości dotyczące własnych emocji i nastrojów, trudnych relacji w rodzinie, zmieniającej się sprawności poznawczej albo po prostu porozmawiać.

  Fundacja Nestor obejmuje swoimi działaniami zarówno te osoby, które chcą skorzystać z jej oferty doraźnie i w sposób niezobowiązujący, jak i te, które pragną na dłużej włączyć się w społeczność Fundacji, poznać nowych przyjaciół, kreatywnie uczestniczyć w działaniach. Fundacja zaprasza do przyłączenia się i korzystania z oferty osoby, które mają czas i ochotę na udział w zajęciach organizowanych w ramach Fundacji albo chciałyby zaangażować się w prace realizacyjne działań Fundacji, wspierając te działania własnym zaangażowaniem i doświadczeniem.


  « powrót
 • Koalicja w mediach