• Wyszukiwarka organizacji

  Nazwa organizacji:

  Fundacja Pomocy Niepełnosprawnym "Dar Rogoźna"

  Niepełnosprawność:

  Kontakt:

  ul. Kościelna 10

  kod: 64-610 Rogoźno

  telefon: 67 261 80 54, 604 486 602

  fax:

  e-mail: bogdan@jeran.pl, www.fundacja.rogozno.pl

  KRS 0000033644

  Opis i zakres działalności:

  Cele Fundacji to:
  1. Gromadzenie środków pieniężnych i materialnych na rzecz realizacji programu pomocy osobom niepełnosprawnym.
  2. Podejmowanie wszelkich działań zmierzających do poprawy życia osobom niepełnosprawnym, a szczególnie:
  - organizowanie wypoczynku i rehabilitacji osobom niepełnosprawnym;
  - udzielanie pomocy finansowej osobom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej.
  3. Prowadzenie działalności informacyjno- edukacyjnej.
  4. Aktywizowanie środowiska do działań na rzecz pomocy niepełnosprawnym.
  5. Dzienna opieka dla osób w podeszłym wieku lub dorosłych osób niepełnosprawnych.
  6. Opieka dzienna nad dziećmi niepełnosprawnymi.
  7. Działalność charytatywna polegająca na gromadzeniu funduszy lub inne formy wsparcia finansowego w ramach pomocy społecznej.
  8. Odwiedzanie w domu osób starszych i niepełnosprawnych, pomoc w robieniu zakupów i załatwianiu drobnych spraw codziennych.
  9. Działalność rekolekcyjna i nauka religii.

  Informacje dodatkowe:


  « powrót
 • Koalicja w mediach