• Wyszukiwarka organizacji

  Nazwa organizacji:

  Fundacja PATMOS

  Niepełnosprawność:

  Kontakt:

  ul. Czechosłowacka 3/313

  kod: 81-969 Gdynia

  telefon: 510 168 703

  fax: 58 662 24 46

  e-mail: fundacja@patmos.org.pl, www.patmos.org.pl

  KRS 0000207238

  Opis i zakres działalności:

  Fundacja została powołana w celach prowadzenia wszechstronnej działalności w zakresie pomocy dzieciom i młodzieży niepełnosprawnej, prowadzenia szkoleń polegających na przygotowaniu osób do pracy w misjach chrześcijańskich, materialnego wspierania misji chrześcijańskich.

  Fundacja realizuje swój cel poprzez:
  1. Organizowanie i finansowanie rehabilitacji osób niepełnosprawnych ruchowo i umysłowo w szczególności dzieci i młodzieży.
  2. Pomoc finansową i rzeczową dla dzieci szczególnie potrzebujących.
  3. Organizowanie akcji charytatywnych na rzecz pomocy dzieciom i młodzieży niepełnosprawnej z udziałem innych podmiotów.
  4. Wspieranie organizacyjne, rzeczowe i finansowe ośrodków opieki prowadzących działalność w zakresie adaptacji, integracji, pomocy i rehabilitacji.
  5. Wspieranie organizacyjne, rzeczowe i finansowe budowy, remontów i modernizacji ośrodków adaptacyjno - opiekuńczych oraz innych obiektów służących poprawie zdrowia.
  6. Organizowanie i prowadzenie szkoleń dla osób udających się z misją chrześcijańską.
  7. Wspieranie wyjazdów misyjnych.
  8. Nadawanie programów radiofonicznych (Radio Internetowe).
  9. Organizowanie i prowadzenie imprez rekreacyjnych, kulturalnych i sportowych.
  10. Upowszechnianie wiedzy na temat zapobiegania wykluczeniu społecznemu dzieci i młodzieży niepełnosprawnej.

  Informacje dodatkowe:


  « powrót
 • Koalicja w mediach