• Wyszukiwarka organizacji

  Nazwa organizacji:

  Śląskie Stowarzyszenie Edukacji i Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych „Akcent” w Katowicach

  Niepełnosprawność:

  Kontakt:

  ul. Rataja 14

  kod: 40−837 Katowice

  telefon: 32 204 50 96

  fax: 32 204 50 96

  e-mail: akcent@onet.pl, www.akcent.org.pl

  KRS 0000011254

  Opis i zakres działalności:

  Do podstawowych celów działalności Stowarzyszenia należą:

  1. prowadzenie nieodpłatnej działalności pożytku publicznego na rzecz osób niepełnosprawnych,
  2. tworzenie osobom niepełnosprawnym warunków sprzyjających wyrównywaniu szans życiowych, poprzez rozwijanie ich zdolności i możliwości twórczych oraz poprzez kompleksową rehabilitację, kształcenie zawodowe i ustawiczne, służące ich pełnemu, aktywnemu udziałowi w życiu społecznym i rodzinnym,
  3. prowadzenie działań na rzecz osób niepełnosprawnych, służących podnoszeniu ich samooceny i kreatywnego myślenia,
  4. wdrażanie innowacyjnych rozwiązań systemowych, usprawniających w sposób kompleksowy sytuację życiową osób niepełnosprawnych i ich rodzin,
  5. pomoc materialna i merytoryczna osobom niepełnosprawnym,
  6. koordynacja działań instytucji na rzecz środowiska niepełnosprawnych,
  7. prowadzenie działań na rzecz dzieci i osób dorosłych o zaburzonym rozwoju fizycznym, psychicznym i mentalnym, służących ich rozwojowi,
  8. prowadzenie działań na rzecz ekologii, w szczególności tzw. „głębokiej ekologii” − to jest życia człowieka w jego naturalnym środowisku, jakim jest zarówno środowisko przyrodnicze, urbanistyczne, jak i społeczne,
  9. prowadzenie działań pro integracyjnych,
  10. promocja działalności i twórczości osób niepełnosprawnych,
  11. prowadzenie na rzecz osób niepełnosprawnych działalności kulturalno-oświatowej oraz turystyczno-krajoznawczej.

  Informacje dodatkowe:


  « powrót
 • Koalicja w mediach