• Wyszukiwarka organizacji

    Nazwa organizacji:

    Śląskie Stowarzyszenie Edukacji i Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych „Akcent” w Katowicach

    Niepełnosprawność:

    Kontakt:

    ul. Rataja 14

    kod: 40−837 Katowice

    telefon: 32 204 50 96

    fax: 32 204 50 96

    e-mail: akcent@onet.pl, www.akcent.org.pl

    KRS 0000011254

    Opis i zakres działalności:

    Do podstawowych celów działalności Stowarzyszenia należą:

    1. prowadzenie nieodpłatnej działalności pożytku publicznego na rzecz osób niepełnosprawnych,
    2. tworzenie osobom niepełnosprawnym warunków sprzyjających wyrównywaniu szans życiowych, poprzez rozwijanie ich zdolności i możliwości twórczych oraz poprzez kompleksową rehabilitację, kształcenie zawodowe i ustawiczne, służące ich pełnemu, aktywnemu udziałowi w życiu społecznym i rodzinnym,
    3. prowadzenie działań na rzecz osób niepełnosprawnych, służących podnoszeniu ich samooceny i kreatywnego myślenia,
    4. wdrażanie innowacyjnych rozwiązań systemowych, usprawniających w sposób kompleksowy sytuację życiową osób niepełnosprawnych i ich rodzin,
    5. pomoc materialna i merytoryczna osobom niepełnosprawnym,
    6. koordynacja działań instytucji na rzecz środowiska niepełnosprawnych,
    7. prowadzenie działań na rzecz dzieci i osób dorosłych o zaburzonym rozwoju fizycznym, psychicznym i mentalnym, służących ich rozwojowi,
    8. prowadzenie działań na rzecz ekologii, w szczególności tzw. „głębokiej ekologii” − to jest życia człowieka w jego naturalnym środowisku, jakim jest zarówno środowisko przyrodnicze, urbanistyczne, jak i społeczne,
    9. prowadzenie działań pro integracyjnych,
    10. promocja działalności i twórczości osób niepełnosprawnych,
    11. prowadzenie na rzecz osób niepełnosprawnych działalności kulturalno-oświatowej oraz turystyczno-krajoznawczej.

    Informacje dodatkowe:


    « powrót
  • Koalicja w mediach