• Wyszukiwarka organizacji

  Nazwa organizacji:

  Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom PATKUB

  Niepełnosprawność:

  Kontakt:

  ul. Wędkarska 13

  kod: 10-180 Olsztyn

  telefon: 506-281-514

  fax: 89-523-44-72, 89-543-30-60

  e-mail: admin@patkub.com.pl, www.patkub.com.pl/pl

  KRS 0000239583

  Opis i zakres działalności:

  Celami Stowarzyszenia są:
  1. Udzielanie wszechstronnej pomocy dzieciom będącym ofiarami przemocy, chorób i/lub ubóstwa, oraz ich rodzinom lub opiekunom.
  2. Poszukiwania rodzin adopcyjnych lub zastępczych dla dzieci rodziców z ograniczeniami lub pozbawionych władzy rodzicielskiej.
  3. Udzielanie pomocy w leczeniu i rehabilitacji chorych oraz pokrzywdzonych dzieci.
  4. Udzielanie pomocy prawnej i opieki dla pokrzywdzonych dzieci.
  5. Kształtowanie racjonalnych zachowań społecznych w odniesieniu do zjawiska przemocy wobec dzieci.

  Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:
  1. Przekazywanie środków rzeczowych codziennego użytku, w tym żywności, dla pokrzywdzonych dzieci przebywających w placówkach leczniczych i opiekuńczych, a także w domach rodzinnych.
  2. Przekazywanie środków finansowych na leczenie i rehabilitację.
  3. Przekazywanie środków finansowych na zakup specjalistycznego sprzętu leczniczego lub aparatury medycznej.
  4. Zakup i przekazywanie przedmiotów codziennego użytku dla pokrzywdzonych dzieci (opuszczonych, chorych, ubogich, będących ofiarami przemocy itp.).
  5. Organizowanie i wspieranie akcji poszukiwania rodzin adopcyjnych lub zastępczych.
  6. Organizowanie i wspieranie akcji dokarmiania dzieci w szkołach.
  7. Organizowanie imprez dobroczynnych i zbiórek darów przeznaczonych dla realizacji celów Stowarzyszenia.
  8. Organizowanie i wspieranie akcji protestacyjnych oraz kampanii społecznych przeciwko przemocy wobec dzieci.
  9. Prowadzenie współpracy z instytucjami rządowymi i samorządowymi oraz organizacjami społecznymi w zakresie niezbędnym dla realizacji celów Stowarzyszenia.
  10. Propagowanie informacji w zakresie celów działania Stowarzyszenia.

  Informacje dodatkowe:


  « powrót
 • Koalicja w mediach