• Wyszukiwarka organizacji

  Nazwa organizacji:

  Elbląskie Stowarzyszenie Pomocy Humanitarnej im. Św. Łazarza “LAZARUS”

  Niepełnosprawność:

  Kontakt:

  ul. Skrzydlata 15 A

  kod: 82-300 Elbląg

  telefon: 55 642 70 05, 55 642 71 11

  fax: 55 642 70 05

  e-mail: lazaruselblag@poczta.onet.pl, www.lazarus.elblag.com.pl

  KRS 0000124190

  Opis i zakres działalności:

  Elbląskie Stowarzyszenie Pomocy Humanitarnej im. Św. Łazarza LAZARUS jest organizacją pozarządową działającą w obszarach pomocy społecznej i ochrony zdrowia. Podstawowym celem działania „Lazarusa” jest niesienie pomocy starszym, chorym i niepełnosprawnym. Jako organizacja pożytku publicznego każdego dnia dociera do ludzi, którzy potrzebują wsparcia.

  Stowarzyszenie Lazarus oferuje podopiecznym nie tylko profesjonalną pomoc w każdej dziedzinie życia, ale kompensuje braki wynikające z istniejącej choroby czy osamotnienia. Do chwili obecnej Stowarzyszenie Lazarus:

  - pielęgnuje obłożnie chore osoby,
  - rehabilituje osoby niepełnosprawne i wyposaża w odpowiedni sprzęt rehabilitacyjny,
  - transportuje całodobowo osoby chore i niepełnosprawne,
  - realizuje przewozy dzieci i młodzieży niepełnosprawnych do szkół jaki i ośrodków opiekuńczo- wychowawczych,
  - tworzy indywidualne programy pomocy, rehabilitacji i terapii,
  - aktywizuje zawodowo osoby długotrwale bezrobotne,
  - wydaje żywność unijną dla najuboższych mieszkańców Elbląga.

  Informacje dodatkowe:

  Działalność,
  www.lazarus.elblag.com.pl/?page_id=187#kotwica1

  1. Usługi medyczno – pielęgnacyjne
  2. Usługi opiekuńcze
  3. Usługi transportowe
  4. Wypożyczalnia sprzętu
  5. Ośrodek szkoleniowy aktywizacji zawodowej
  6. Bank żywności


  « powrót
 • Koalicja w mediach