• Wyszukiwarka organizacji

  Nazwa organizacji:

  Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży "Blisko dziecka"

  Niepełnosprawność:

  Kontakt:

  ul. Krasickiego 14

  kod: 99-320 Żychlin

  telefon: 24 285 13 06, 24 355 47 90, 666 841 123

  fax:

  e-mail: biuro@bliskodziecka.pl, www.bliskodziecka.pl

  KRS 0000229817

  Opis i zakres działalności:

  Misją Stowarzyszenia jest pomagać dzieciom i młodzieży szczególnie niepełnosprawnej, z rodzin niewydolnych wychowawczo, z rodzin patologicznych, zagrożonych długotrwałym bezrobociem oraz autyzmem. Stowarzyszenie prowadzi działalność edukacyjno-profilaktyczną, terapeutyczno-korekcyjną, informacyjno-konsultacyjną, rehabilitację zawodową, społeczną i medyczną dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej z zakresu kultury, wypoczynku, rekreacji i sportu. Wspiera kampanię parkingową na rzecz osób niepełnosprawnych, działania włączające młodzież w akcje przeciw narkotykom oraz działania na rzecz przestrzegania praw osób niepełnosprawnych. Organizuje wyjazdy dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej z jednym rodzicem lub opiekunem na turnusy rehabilitacyjne, basen, konferencje.

  Cele szczegółowe Stowarzyszenia: integracja młodzieży z różnych środowisk przeciwko patologiom społecznym, profilaktyka uzależnień w szkołach i przedszkolach, aktywizacja społeczna młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie, nauka tolerancji i wrażliwości na problemy młodzieży niepełnosprawnej.

  Informacje dodatkowe:

  Stowarzyszenie jest członkiem Koalicji na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością


  « powrót
 • Koalicja w mediach