• Wyszukiwarka organizacji

  Nazwa organizacji:

  Stowarzyszenie Rodziców Dzieci Niepełnosprawnych Dobro Dziecka

  Niepełnosprawność:

  Kontakt:

  ul. Brzezie 338

  kod: 32-014 Brzezie

  telefon: 12 284 11 98

  fax:

  e-mail: sds_klaj@op.pl, www.dobrodziecka.org

  KRS 0000057765

  Opis i zakres działalności:

  Działalność Stowarzyszenia polega na pomocy osobom niepełnosprawnym, w tym głównie dzieciom i młodzieży z terenu Gminy Kłaj i Powiatu Wielickiego w normalnym pełnoprawnym funkcjonowaniu i pełnej integracji ze środowiskiem lokalnym. Stowarzyszenie kładzie szczególny nacisk na:

  · Budowanie pomostów, tolerancji i akceptacji odmienności intelektualnej i niepełnosprawności ruchowej.
  · Umożliwianie zdobywania wiedzy, nabywanie umiejętności, rozwijanie talentów.
  · Wspieranie rodziny ubogich.
  · Niesienie pomocy pedagogicznej, psychologicznej i psychiatrycznej wszelkim grupom społecznym o jakiejkolwiek dysfunkcji.
  · Prowadzenie profilaktyki i przeciwdziałanie zjawiskom wykluczenia społecznego.
  · Intensywną pracę w zakresie aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych.
  · Współpracę z lokalnymi przedsiębiorcami przedstawiając możliwości podopiecznych jako potencjalnych pracowników.

  Informacje dodatkowe:


  « powrót
 • Koalicja w mediach