• Wyszukiwarka organizacji

  Nazwa organizacji:

  Instytut Praw Pacjenta i Edukacji Zdrowotnej

  Niepełnosprawność:

  Kontakt:

  ul. Nowogrodzka 62a lok. 315

  kod: 02-002 Warszawa

  telefon: 22 474 15 22

  fax: 22 474 15 23

  e-mail: kontakt@prawapacjenta.eu, www.prawapacjenta.eu

  KRS 0000220999

  Opis i zakres działalności:

  Fundacja ustanowiona jest w celu upowszechniania tematów związanych z ochroną zdrowia, a w szczególności:
  1. Upowszechniania wśród społeczeństwa praw pacjentów i sposobów ich egzekucji.
  2. Wspierania działań mających na celu poprawę przestrzegania praw pacjentów.
  3. Propagowania działań mających na celu poprawę stanu zdrowia społeczeństwa i postaw prozdrowotnych.
  4. Wypracowywania i wspierania rozwiązań systemowych mających na celu dobro pacjenta, w tym racjonalne wykorzystywanie funduszy i składek przeznaczonych na ochronę zdrowia.

  Dla realizacji swoich celów Fundacja podejmuje następujące działania:
  1. Inicjowanie, wspomaganie i prowadzenie kampanii społecznych i edukacyjnych mających na celu poprawę stanu wiedzy na temat praw pacjenta i postaw prozdrowotnych.
  2. Organizowanie i prowadzenie szkoleń, debat, warsztatów, konferencji oraz innych imprez związanych z problematyką ochrony zdrowia.
  3. Wspieranie i aktywizacja środowisk działających na rzecz pacjentów.
  4. Kształcenie oraz podnoszenie wiedzy i świadomości obywatelskiej w obszarze praw pacjentów i polityki zdrowotnej państwa.
  5. Prowadzenie studiów i badań dotyczących tematyki związanej z prawami pacjenta i edukacją zdrowotną.
  6. Współpraca z organami państwowymi, samorządowymi, organizacjami pozarządowymi i branżowymi, w szczególności z organizacjami zrzeszającymi pacjentów, w zakresie praw pacjentów i edukacji zdrowotnej.
  7. Rozwijanie współpracy międzynarodowej w obszarze praw pacjentów i edukacji zdrowotnej.
  8. Działalność na rzecz budowy rozwiązań z zakresu tworzenia i respektowania praw pacjentów w Polsce.
  9. Propagowanie działalności Fundacji i współpraca ze środkami masowego przekazu.
  10. Poradnictwo prawno-organizacyjne i merytoryczne dla pacjentów i ich opiekunów.
  11. Tworzenie raportów, analiz, opracowań.
  12. Prowadzenie działalności wydawniczej.
  13. Inne formy działalności edukacyjnej.

  1. Działalnością odpłatną pożytku publicznego jest:
  a. Inicjowanie, wspomaganie i prowadzenie kampanii społecznych i edukacyjnych mających na celu poprawę stanu wiedzy na temat praw pacjenta i postaw prozdrowotnych.
  b. Organizowanie i prowadzenie szkoleń, debat, warsztatów, konferencji oraz imprez związanych z problematyką ochrony zdrowia.
  c. Poradnictwo prawno-organizacyjne i merytoryczne dla pacjentów i ich opiekunów.
  d. Tworzenie raportów, analiz, opracowań.
  e. Prowadzenie studiów i badań.
  f. Prowadzenie działalności wydawniczej.
  g. Inne formy działalności edukacyjnej.

  2. Działalnością nieodpłatną pożytku publicznego jest:
  a. Działanie na rzecz budowy rozwiązań z zakresu tworzenia i respektowania praw pacjentów w Polsce;
  b. Wspieranie i aktywizacja środowisk działających na rzecz pacjentów.
  c. Kształcenie oraz podnoszenia wiedzy i świadomości obywatelskiej w obszarze praw pacjentów i polityki zdrowotnej państwa.
  d. Propagowanie postaw prozdrowotnych wśród społeczeństwa.
  e. Współpraca z krajowymi i zagranicznymi osobami fizycznymi i prawnymi, instytucjami oraz organizacjami, których cele są zbliżone do celów Fundacji;
  f. Współpraca z organami państwowymi, samorządowymi, organizacjami pozarządowymi i branżowymi, w szczególności z organizacjami zrzeszającymi pacjentów, w zakresie praw pacjentów i edukacji zdrowotnej.
  g. Rozwijanie współpracy międzynarodowej w obszarze praw pacjentów i edukacji zdrowotnej.
  h. Propagowanie działalności Fundacji i współpraca ze środkami masowego przekazu.

  Informacje dodatkowe:

  Instytut Praw Pacjenta i Edukacji Zdrowotnej prowadzi działania:

  1. Porady prawne, www.prawapacjenta.eu/?pId=431
  2. Edukacja zdrowotna, www.prawapacjenta.eu/?pId=edukacja_zdrowotna

  Fundacja jest członkiem Koalicji na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością


  « powrót
 • Koalicja w mediach