• Wyszukiwarka organizacji

  Nazwa organizacji:

  Stowarzyszenie Osób Działających na Rzecz Ludzi Niepełnosprawnych "RAZEM"

  Niepełnosprawność:

  Kontakt:

  ul. Strażacka 1/50

  kod: 87-500 Rypin

  telefon: 54 280 0729, 54 280 0732

  fax:

  e-mail: stowarzyszenie_razem@interia.pl, www.stowarzyszenie_razem.w.interia.pl

  KRS 0000231410

  Opis i zakres działalności:

  Celem Stowarzyszenia jest:
  1. Świadczenie pomocy dzieciom, młodzieży i osobom dorosłym z niepełnosprawnością intelektualną i fizyczną oraz ich rodzinom i opiekunom.
  2. Ochrona praw osób niepełnosprawnych.
  3. Działanie na rzecz wszystkich osób niepełnosprawnych i zagrożonych pozbawieniem opieki i pomocy.

  Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:
  1. Propagowanie i uświadamianie społeczeństwa o potrzebie pomocy dzieciom, młodzieży i dorosłym osobom niepełnosprawnym.
  2. Prowadzenie działalności informacyjno - edukacyjnej, profilaktycznej i wychowawczej wśród wszystkich niepełnosprawnych.
  3. Prowadzenie różnorodnych form poradnictwa prawnego, społecznego, rodzinnego i doradztwa zawodowego.
  4. Szeroko rozumianą promocję zdrowia dzieci, młodzieży i dorosłych osób niepełnosprawnych oraz szerzenie kultury ekologicznej.
  5. Organizowanie działalności rehabilitacyjnej, wypoczynkowej, turystycznej i sportowej na rzecz wszystkich osób niepełnosprawnych.
  6. Rozszerzanie kontaktów i dialogu pomiędzy wszystkimi osobami niepełnosprawnymi ze środowisk wiejskich i miejskich.
  7. Gromadzenie funduszy na działalność statutową.
  8. Prowadzenie działalności charytatywnej na rzecz dzieci, młodzieży i dorosłych osób niepełnosprawnych, a szczególnie ich rodzin i opiekunów potrzebujących wsparcia oraz organizowanie samopomocy.
  9. Propagowanie na forum publicznym interesów osób niepełnosprawnych.
  9. Nawiązywanie kontaktów z organizacjami i fundacjami powołanymi do pomocy osobom niepełnosprawnym i wymiana doświadczeń ze Stowarzyszeniami z kraju i z zagranicy.
  10. Prowadzenie działalności gospodarczej, z wyszczególnieniem następujących przedmiotów działalności:

  Informacje dodatkowe:


  « powrót
 • Koalicja w mediach