• Wyszukiwarka organizacji

  Nazwa organizacji:

  Stowarzyszenie Rodzin i Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych w Praszce

  Niepełnosprawność:

  Kontakt:

  ul. Fabryczna 1

  kod: 46-320 Praszka

  telefon: 34 3591 413

  fax:

  e-mail: zpswpraszce.tlen.pl, www.stowarzyszenie-praszka.org

  KRS 0000051793

  Opis i zakres działalności:

  Do podstawowych celów działania Stowarzyszenia należą działania na rzecz osób niepełnosprawnych , działania w zakresie nauki, edukacji, oświaty i wychowania:
  1. szerzenie w społeczeństwie wiedzy o potrzebach i problemach dzieci i młodzieży specjalnej troski
  2. wszechstronna pomoc osobom niepełnosprawnym w rozwoju i przystosowaniu do życia w społeczeństwie
  3. udzielanie pomocy oświatowo- wychowawczej i rehabilitacyjnej dzieciom i młodzieży niepełnosprawnej.
  4. Wspomaganie różnych form kształcenia i dokształcania kadry pedagogicznej oraz rodziców i opiekunów
  5. Udzielanie wsparcia finansowego osobom i rodzinom potrzebującym w różnej formie.
  6. Niesienie kompleksowej pomocy ( rehabilitacyjnej, korekcyjnej, kompensacji, stymulowania) w rozwoju psychoruchowym dzieci i młodzieży niepełnosprawnej.

  Do realizacji swych celów Stowarzyszenie dąży przez :
  1. tworzenie warunków umożliwiających osobom niepełnosprawnym osiągnięcie największego poziomu rozwoju i przystosowania , funkcjonowania w środowisku (tworzenie i prowadzenie ośrodków pobytu dziennego czasowego oraz stałego)
  2. organizowanie uroczystości połączonych z zabawą
  3. organizowanie okolicznościowych paczek i upominków
  4. pozyskiwanie środków finansowych i materialnych na realizację w/w celów
  5. organizowanie spotkań z rodzicami i opiekunami w celu wymiany doświadczeń i udzielanie niezbędnej pomocy
  6. organizowanie szkoleń w celu podniesienia wiedzy i umiejętności rodziców, opiekunów i nauczycieli
  7. działanie na rzecz likwidacji barier architektonicznych

  Informacje dodatkowe:


  « powrót
 • Koalicja w mediach