• Wyszukiwarka organizacji

  Nazwa organizacji:

  Stowarzyszenie Rodziców i Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych "Nadzieja"

  Niepełnosprawność:

  Kontakt:

  ul. Wysoka 1

  kod: 33-170 Tuchów

  telefon: 14 652 65 77

  fax: 14 652 65 77

  e-mail: nadzieja.tuchow@poczta.fm, www.nadzieja-tuchow.pl

  KRS 0000028735

  Opis i zakres działalności:

  Celem Stowarzyszenia jest działanie na rzecz tworzenia jak najkorzystniejszych warunków do pełnego fizycznego i osobowego rozwoju osób upośledzonych umysłowo i ruchowo oraz umożliwienia im aktywnego i godnego uczestnictwa ich w życiu społecznym, a także pomoc ich rodzinom.

  Cele Stowarzyszenie realizuje przez:
  1. działania mające na celu zaspokajanie normalnych i specjalnych potrzeb osób upośledzonych umysłowo i ruchowo w zakresie opieki leczenia w tym rehabilitacji, edukacji, pracy, mieszkalnictwa, udziału w kulturze i rekreacji, integracji z otwartym środowiskiem jak również zabezpieczenia socjalnego i ochrony prawnej.
  2. Współpracę z organizacjami administracji rządowej, samorządowej z Kościołem Katolickim, organizacjami społecznymi,
  a także z placówkami i osobami fizycznymi dla realizacji celów statutowych Stowarzyszenia określonych w § 4 niniejszego statutu.
  3. Udzielanie wsparcia i pomocy osobom upośledzonym umysłowo i ruchowo oraz ich rodzinom.
  4. Prowadzenie działalności edukacyjnej i szkoleniowej w stosunku do rodziców, opiekunów osób niepełnosprawnych.
  5. Organizowanie samopomocy członkowskiej mającej na celu przeciwdziałanie uczucia rezygnacji, osamotnienia i bezradności wśród osób niepełnosprawnych i ich rodzin.
  6. Prowadzenie akcji informacyjno - uświadamiającej zmierzającej do pełnej integracji osób niepełnosprawnych i ich rodzin ze społeczeństwem ludzi pełnosprawnych i kształtowanie właściwych wzajemnych postaw.
  7. Udział w akcjach dobroczynnych na rzecz pomocy osobom upośledzonym umysłowo i ruchowo jak również gromadzenie środków finansowych przeznaczonych na leczenie, opiekę, rehabilitację, wypoczynek w/w osób.

  Informacje dodatkowe:


  « powrót
 • Koalicja w mediach