• Wyszukiwarka organizacji

  Nazwa organizacji:

  Podkarpackie Stowarzyszenie Rodziców Dzieci z Chorobą Nowotworową "Iskierka Nadziei"

  Niepełnosprawność:

  Kontakt:

  ul. Naruszewicza 11

  kod: 35-055 Rzeszów

  telefon: 722 088 734, 660 747 235, 664 196 224

  fax:

  e-mail: prezes@iskierka.rzeszow.pl

  KRS 0000274721

  Opis i zakres działalności:

  Celem Stowarzyszenia jest udzielanie pomocy dzieciom, ich rodzicom lub prawnym opiekunom w czasie leczenia onkologicznego a w szczególności;
  a. dofinansowanie do przejazdów na leczenie
  b. wsparcie zakwaterowania w czasie pobytu na leczeniu
  c. dopłaty do leków i odżywek potrzebnych do prawidłowego leczenia
  d. dofinansowanie kosztów rehabilitacji i dojazdów do rehabilitacji
  e. dofinansowanie wszelkich przedsięwzięć związanych z leczeniem onkologicznym dziecka, nie wymienionych powyżej

  Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:
  a. współdziałanie z władzami lokalnymi, administracją Samorządową RP, a także instytucjami, organizacjami i stowarzyszeniami w celu propagowania informacji o istnieniu Stowarzyszenia, by zdobywać fundusze niezbędne do realizacji zadań statutowych;
  b. współpracę z mediami w regionie i w Polsce, by powiększyć grono członków stowarzyszenia, informować o problemach dzieci chorych onkologicznie w kraju, a w szczególności na terenie województwa podkarpackiego;
  c. organizowanie różnych form wypoczynku np. wyjazdów sobotnio-niedzielnych wycieczek, imprez kulturalno-rekreacyjnych ;
  d. zainteresowanie parlamentarzystów oraz pracowników ministerstwa zdrowia problemami związanymi z leczeniem dzieci chorych onkologicznie mieszkających z dala od klinik onkologicznych dla dzieci, by za ich pośrednictwem zmieniać zapisy prawne , które są niekorzystne dla dzieci chore na raka,np. pełnopłatność za odżywki niezbędne w leczeniu po chemioterapii;
  e. udział w realizacji programów, których charakter jest zbieżny z celami Stowarzyszenia
  1. organizowanie szkoleń, konferencji i seminariów;
  2. organizację koncertów, wystaw, pokazów, wernisaży i innych imprez związanych z promocją Stowarzyszenia;
  3. wszelkie inne formy działań niezbędne do realizacji celów.

  Informacje dodatkowe:


  « powrót
 • Koalicja w mediach