• Wyszukiwarka organizacji

  Nazwa organizacji:

  Fundacja Aktywizacja

  Niepełnosprawność:

  Kontakt:

  ul. Wiśniowa 40b

  kod: 02-520 Warszawa

  telefon: 22 530 18 50

  fax: 22 530 18 58

  e-mail: fundacja@idn.org.pl; zarzad@idn.org.pl, www.aktywizacja.org.pl

  KRS 0000049694

  Opis i zakres działalności:

  Fundacja Aktywizacja (przedtem Fundacja Pomocy Matematykom i Informatykom Niesprawnym Ruchowo) od ponad 20 lat zajmuje się edukacją i aktywizacją osób niepełnosprawnych. Powstała z inicjatywy środowiska matematyków i informatyków związanych z Polską Akademią Nauk oraz Polskim Towarzystwem Informatycznym. Stąd wywodzi się jej nacisk na promowanie nowoczesnych rozwiązań edukacyjnych i technologii w pracy z osobami z niepełnosprawnością. Fundacja pomaga osobom ze wszystkimi rodzajami i stopniami niepełnosprawności, niezależnie od ich profilu zawodowego, a z jej wsparcia korzysta rocznie kilka tysięcy osób w całej Polsce.
  Zespół Fundacji tworzy ponad 150 pracowników pracujących w ośmiu regionalnych oddziałach, z czego 30% stanowią osoby niepełnosprawne. Fundacja uzyskała status organizacji pożytku publicznego (OPP). Prowadzi również działalność gospodarczą, z której cały zysk przeznaczany jest na działania statutowe. Tym samym każda z firm, która kupuje usługi Fundacji, przyczynia się do zwiększenia skali pomocy i rozwoju projektów, z których osoby niepełnosprawne mogą korzystać bezpłatnie.

  Osoby z niepełnosprawnością korzystające z pomocy Fundacji otrzymują wieloaspektowe wsparcie, w tym możliwość zdobywania wiedzy i umiejętności zawodowych. Dzięki właściwemu doborowi szkoleń oraz indywidualnej ścieżce doradczej (obejmującej cykl konsultacji zawodowych, psychologicznych i prawnych) podopieczni Fundacji są dobrze przygotowywani do zaistnienia na rynku pracy lub powrotu do życia zawodowego.
  Fundacja pomaga również przedsiębiorcom znaleźć odpowiednich pracowników oraz doradza, jak uzyskać dofinansowanie z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) do wynagrodzeń oraz do przystosowania stanowisk pracy dla pracowników z niepełnosprawnością.

  Informacje dodatkowe:

  Centrum Edukacji i Aktywizacji Zawodowej Osób Niepełnosprawnych w Warszawie
  ul. Narbutta 49/51
  02-529 Warszawa
  tel. 22 565 48 79
  fax 22 848 98 91
  e-mail: warszawa@idn.org.pl

  Centrum Edukacji i Aktywizacji Zawodowej Osób Niepełnosprawnych w Opolu
  ul. Ozimska 25
  45-057 Opole
  tel. 77 542 19 01
  fax 77 442 42 22
  e-mail: opole@idn.org.pl

  Centrum Edukacji i Aktywizacji Zawodowej Osób Niepełnosprawnych w Łodzi
  ul. Dowborczyków 30/34 II p.
  90-019 Łódź
  tel. 42 237 55 19
  e-mail: lodz@idn.org.pl

  Centrum Edukacji i Aktywizacji Zawodowej Osób Niepełnosprawnych w Bydgoszczy
  ul. Gajowa 99
  85-717 Bydgoszcz
  tel. 52 516 46 14
  e-mail: bydgoszcz@idn.org.pl

  Centrum Edukacji i Aktywizacji Zawodowej Osób Niepełnosprawnych w Białymstoku
  ul. Legionowa 28 lok. 609
  15-281 Białystok
  tel. 85 679 26 65
  fax 85 679 26 45
  e-mail: bialystok@idn.org.pl

  Centrum Edukacji i Aktywizacji Zawodowej Osób Niepełnosprawnych w Rzeszowie
  al. Rejtana 10
  35-310 Rzeszów
  tel. 17 742 17 63
  e-mail: rzeszow@idn.org.pl

  Centrum Edukacji i Aktywizacji Zawodowej Osób Niepełnosprawnych we Wrocławiu
  Pl. Strzelecki 25/5
  50-224 Wrocław
  tel. +48 511944243
  e-mail: wrocław@idn.org.pl

  Centrum Edukacji i Aktywizacji Zawodowej Osób Niepełnosprawnych w Poznaniu
  ul. Poznańska 62 lok. 101
  60-853 Poznań
  tel. 511 944 261
  e-mail: poznan@idn.org.pl


  « powrót
 • Koalicja w mediach