• Wyszukiwarka organizacji

  Nazwa organizacji:

  Katolickie Stowarzyszenie Niepełnosprawnych i Ich Przyjaciół "Modlitwa i Czyn"

  Niepełnosprawność:

  Kontakt:

  ul. Bytomska 39

  kod: 41-803 Zabrze

  telefon: 32 271 68 47

  fax:

  e-mail: ksn.micz@op.pl, www.modlitwaiczyn.pl

  KRS 0000223459

  Opis i zakres działalności:

  Celem Stowarzyszenia jest:
  1. kształtowanie dojrzałych postaw chrześcijańskich w duchu wartości Ewangelii, zgodnie z zasadami katolickiej nauki społecznej;
  2. propagowanie szeroko pojętej idei integracji społecznej osób niepełnosprawnych;
  3. podejmowanie inicjatyw społecznych mających na celu wszechstronną pomoc osobom niepełnosprawnym ich rodzinom i opiekunom;
  4. prowadzenie działalności charytatywnej;
  5. promocja zatrudnienia i aktywizacja zawodowa;
  6. działalność oświatowa;
  7. propagowanie profilaktyki zdrowotnej – promocja zdrowia i zdrowego trybu życia;
  8. promocja i organizacja wolontariatu.

  Do realizacji swych celów Stowarzyszenie dąży przez:
  1. gromadzenie dotacji, darów, zapisów, świadczeń na rzecz osób niepełnosprawnych;
  2. inicjowanie, organizowanie i prowadzenie imprez o charakterze charytatywnym;
  3. prowadzenie działalności gospodarczej zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami. Cały dochód z tej działalności może być przeznaczony wyłącznie do realizacji celów statutowych;
  4. tworzenie lub pomoc w tworzeniu domów, w których na stałe zamieszkają osoby niepełnosprawne z rodziną lub ze swymi pełnosprawnymi przyjaciółmi;
  5. prowadzenie świetlic, ośrodków mieszkalno – rehabilitacyjnych i innych placówek pomocy i rehabilitacji;
  6. prowadzenie poradnictwa w zakresie pomocy medycznej, oświatowej, prawnej, dotyczącej uprawnień osób niepełnosprawnych;
  7. prowadzenie działalności wydawniczej, informacyjnej, kulturalnej;
  8. organizowanie rekolekcji, dni skupienia, pielgrzymek, spotkań dyskusyjnych, prelekcji i seminariów;
  9. organizowanie spotkań i imprez towarzyszących o charakterze kulturalno - oświatowym i sportowo – rekreacyjnym oraz turnusów rehabilitacyjnych;
  10. wspieranie jednostek i rodzin w ich rolach opiekuńczych i wychowawczych;
  11. reprezentowanie interesów osób niepełnosprawnych wobec władz publicznych;
  12. współpraca z innymi stowarzyszeniami, organizacjami, osobami prawnymi i fizycznymi o tych samych lub podobnych celach i założeniach w kraju i zagranicą;
  13. prowadzenie innych form działalności mogących służyć celom oraz realizacji zadań Stowarzyszenia.

  Informacje dodatkowe:


  « powrót
 • Koalicja w mediach