• Wyszukiwarka organizacji

  Nazwa organizacji:

  Stowarzyszenie Iławski Klub "Amazonki"

  Niepełnosprawność:

  Kontakt:

  ul. Chełmińska 1

  kod: 14 – 202 Iława

  telefon: 502 089 753, 502 293 417, 502 293 468

  fax:

  e-mail: ika.ilawa@interia.pl, www.ilawskieamazonki.org

  KRS 0000051167

  Opis i zakres działalności:

  Celem Stowarzyszenia jest:
  1. Wszechstronne działanie na rzecz osób dotkniętych rakiem piersi.
  2. Uczestniczenie w akcjach na rzecz wczesnego wykrywania raka piersi.

  Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:
  1. Prowadzenie rehabilitacji fizycznej i psychicznej po leczeniu raka piersi ułatwiających powrót do pracy zawodowej, życia rodzinnego i małżeńskiego.
  2. Prowadzenie poradnictwa dla osób dotkniętych rakiem piersi, osób niepełnosprawnych ich rodzin.
  3. Organizowanie szkoleń dla ochotniczek oraz rozwijanie ruchu samopomocy wśród członków.
  4. Prowadzenie działalności informacyjnej oraz uczestnictwo i organizowanie kursów, odczytów, szkoleń, wystaw i konferencji w zakresie problematyki osób niepełnosprawnych po przebytej chorobie nowotworowej.
  5. Opracowanie i wydawanie materiałów informacyjnych, propagowanie działalności Stowarzyszenia oraz jego idei.
  6. Zaznajomienie społeczeństwa z problematyką osób po leczeniu raka piersi i możliwościami ich powrotu do normalnego życia.
  7. Działanie w zakresie ochrony i promocji zdrowia, włączenie się do wszystkich akcji edukacyjnych promujących zdrowy styl życia, profilaktykę, szczególnie na rzecz wczesnego wykrywania, leczenia raka piersi oraz rehabilitacji.
  8. Działanie na rzecz osób niepełnosprawnych.
  9. Organizowanie wypoczynku, imprez integracyjnych oraz zajęć sportowych.
  10. Prowadzenie działalności promocyjnej i artystycznej, organizowanie imprez kulturowych, rozrywkowych i sportowych.
  11. Podejmowanie działań na rzecz zdobywania środków finansowych na realizację zadań.
  12. Współdziałanie z władzami, instytucjami oraz organizacjami zainteresowanymi działalnością Stowarzyszenia.

  Informacje dodatkowe:


  « powrót
 • Koalicja w mediach