• Wyszukiwarka organizacji

  Nazwa organizacji:

  Fundacja Pomocy Dzieciom z Chorobami Nowotworowymi

  Niepełnosprawność:

  Kontakt:

  ul. Engestroma 22/6

  kod: 60-571 Poznań

  telefon: 607 093 040; 601 152 561

  fax:

  e-mail: www.fundacjapomocydzieciom.icpnet.pl

  KRS 0000023852

  Opis i zakres działalności:

  Celem fundacji jest organizowanie wszechstronnej pomocy dzieciom z chorobami nowotworowymi a w szczególności:

  1. organizowanie pomocy finansowej dla specjalistycznego leczenia dzieci,
  2. pomoc rodzinom dzieci dotkniętych chorobami nowotworowymi,
  3. promocja i organizacja wolontariatu,
  4. działanie na rzecz dzieci niepełnosprawnych,
  5. organizowanie wypoczynku rehabilitacyjno-leczniczego i wakacyjnego,
  6. pomoc i wsparcie psychologiczne dla dzieci dotkniętych chorobą nowotworową oraz ich rodzin,
  7. działalność w zakresie ochrony i promocji zdrowia.

  Informacje dodatkowe:

  Działania fundacji:

  - wraz z wolontariatem organizacja chorym dzieciom wolny czas - zajęcia artystyczne, gry, zabawy, imprezy okolicznościowe (Mikołajki, Dzień Dziecka, Zajączek itp.)
  - organizacja kilka wycieczek w ciągu roku, w tym jedną do krajów europejskich
  - organizacja corocznych integracyjnych spotkań noworocznych dla dzieci i ich rodziców
  - prowadzenie imiennych subkont dla dzieci, na których rodzice gromadzą środki na wydatki związane z leczeniem dziecka
  - organizacja i doskonalenie wolontariatu.


  « powrót
 • Koalicja w mediach