• Wyszukiwarka organizacji

    Nazwa organizacji:

    Fundacja Splotu Ramiennego

    Niepełnosprawność:

    Kontakt:

    ul. Marii Konopnickiej 1/189

    kod: 05-092 Dziekanów Leśny

    telefon: 22 751 24 16, 506 580 295

    fax:

    e-mail: biuro@fsr.pl, www.fsr.pl

    KRS 0000142952

    Opis i zakres działalności:

    Fundacje powołano aby:
    a. udzielać pomocy osobom niepełnosprawnym,
    b. udzielać pomocy społecznej osobom niepełnosprawnym i rodzinom dzieci niepełnosprawnych, będących w trudnej sytuacji życiowej,
    c. służyć informacją i pomocą przy rozwiązywaniu problemów związanych z chorobą,
    d. udzielać pomocy szpitalom i placówkom medycznym.

    Fundacja realizuje swoje cele poprzez:
    a. organizowanie i finansowanie zakupu sprzętu przydatnego w leczeniu osób niepełnosprawnych,
    b. wyposażenie w sprzęt medyczny i rehabilitacyjny placówek medycznych,
    c. pomoc w organizowaniu oraz finansowaniu operacji i zabiegów przeprowadzanych poza granicami kraju RP,
    d. organizowanie spotkań służących wymianie doświadczeń i zajęć związanych z rehabilitacją,
    e. pomoc finansową i rzeczową,
    f. zbiórkę środków finansowych na wyżej wymienione cele,
    g. pomoc w organizowaniu i finansowaniu ćwiczeń rehabilitacyjnych.

    Informacje dodatkowe:


    « powrót
  • Koalicja w mediach