• Wyszukiwarka organizacji

  Nazwa organizacji:

  Fundacja Splotu Ramiennego

  Niepełnosprawność:

  Kontakt:

  ul. Marii Konopnickiej 1/189

  kod: 05-092 Dziekanów Leśny

  telefon: 22 751 24 16, 506 580 295

  fax:

  e-mail: biuro@fsr.pl, www.fsr.pl

  KRS 0000142952

  Opis i zakres działalności:

  Fundacje powołano aby:
  a. udzielać pomocy osobom niepełnosprawnym,
  b. udzielać pomocy społecznej osobom niepełnosprawnym i rodzinom dzieci niepełnosprawnych, będących w trudnej sytuacji życiowej,
  c. służyć informacją i pomocą przy rozwiązywaniu problemów związanych z chorobą,
  d. udzielać pomocy szpitalom i placówkom medycznym.

  Fundacja realizuje swoje cele poprzez:
  a. organizowanie i finansowanie zakupu sprzętu przydatnego w leczeniu osób niepełnosprawnych,
  b. wyposażenie w sprzęt medyczny i rehabilitacyjny placówek medycznych,
  c. pomoc w organizowaniu oraz finansowaniu operacji i zabiegów przeprowadzanych poza granicami kraju RP,
  d. organizowanie spotkań służących wymianie doświadczeń i zajęć związanych z rehabilitacją,
  e. pomoc finansową i rzeczową,
  f. zbiórkę środków finansowych na wyżej wymienione cele,
  g. pomoc w organizowaniu i finansowaniu ćwiczeń rehabilitacyjnych.

  Informacje dodatkowe:


  « powrót
 • Koalicja w mediach