• Wyszukiwarka organizacji

  Nazwa organizacji:

  Fundacja Ewy Błaszczyk "AKOGO?"

  Niepełnosprawność:

  Kontakt:

  ul. Podleśna 4

  kod: 01-673 Warszawa

  telefon: 22 832 19 13

  fax: 22 832 87 34

  e-mail: fundacja@akogo.pl, www.akogo.pl

  KRS 0000125054

  Opis i zakres działalności:

  Fundacja została powołana w celach:
  a. niesienia pomocy osobom po urazach neurologicznych i w trakcie rehabilitacji neurologicznej.
  b. udzielania pomocy szpitalom i placówkom medycznym, zaczynając od Oddziału Rehabilitacji Neurologicznej w Centrum Zdrowia Dziecka w Warszawie.

  Fundacja realizuje swoje cele poprzez:
  a. budowę specjalistycznej placówki medycznej i rehabilitacyjnej
  b. organizowanie i finansowanie, a także świadczenie różnorodnych form pomocy przy zakupie specjalistycznego sprzętu medycznego i rehabilitacyjnego, niezbędnego do prawidłowej diagnostyki lekarskiej i rehabilitacyjnej.
  c. wyposażenie specjalistycznych placówek w sprzęt medyczny i rehabilitacyjny.
  d. organizowanie i finansowanie operacji, zabiegów medycznych i rehabilitacyjnych, w szczególności w Centrum Zdrowia dziecka w Warszawie.
  e. prowadzenie mających na celu popularyzację problemów osób wymienionych w pkt 1 ust. a i ich opiekunów.
  f. organizowanie i finansowanie szkoleń, kursów związanych z niesieniem pomocy osobom wymienionych w pkt 1 ust.
  g. Udzielania pomocy finansowej i rzeczowej osobom pkt 1 ust. a i ich opiekunom.

  Informacje dodatkowe:


  « powrót
 • Koalicja w mediach