• Wyszukiwarka organizacji

  Nazwa organizacji:

  Fundacja AMF Nasza Droga

  Niepełnosprawność:

  Kontakt:

  ul. Biala 1

  kod: 07- 300 Ostrów Mazowiecka

  telefon: 29 644 21 16

  fax: 29 644 21 09

  e-mail: amf@amf.org.pl, www.amf.org.pl

  KRS 0000159282

  Opis i zakres działalności:

  Fundacja została powołana w celach:
  1. prowadzenia działalności popularyzatorskiej, profilaktycznej i leczniczej zmierzającej do zwalczania chorób takich jak: osteoporoza, alergia, pneumonologia,
  2. niesienia pomocy dzieciom niepełnosprawnym,
  3. wspierania działań w zakresie rozwoju kulturalnego dzieci i młodzieży, w szczególności wspierania młodzieży wybitnie utalentowanej.

  Fundacja realizuje swoje cele poprzez:
  1. zorganizowanie, wyposażenie i prowadzenie specjalistycznych placówek medycznych zajmujących się diagnostyką i leczeniem osteoporozy, alergii i pneumonologii,
  2. promocję, popularyzację i finansowanie powszechnie uznawanych za najskuteczniejsze metod leczenia osteoporozy, alergii i pneumonologii,
  3. organizowanie i finansowanie zakupu specjalistycznego sprzętu medycznego,
  4. pomoc finansową i rzeczową dzieciom niepełnosprawnym,
  5. organizowanie i finansowanie wycieczek i kolonii dla dzieci niepełnosprawnych,
  6. organizowanie i finansowanie imprez promujących rozwój kulturalny dzieci i młodzieży,
  7. organizacyjne i finansowe wspieranie kształcenia i rozwoju młodzieży wybitnie utalentowanej.

  Informacje dodatkowe:


  « powrót
 • Koalicja w mediach