• Wyszukiwarka organizacji

  Nazwa organizacji:

  MATIO Fundacja Pomocy Rodzinom i Chorym na Mukowiscydozę

  Niepełnosprawność:

  Kontakt:

  ul. Celna 6

  kod: 30-507 KRAKÓW

  telefon: 12 292 31 80

  fax: 12 292 31 80

  e-mail: m.mleczko@mukowiscydoza.pl, www.mukowiscydoza.pl

  KRS 0000097900

  Opis i zakres działalności:

  Celem Fundacji jest :

  1. Pomoc chorym na mukowiscydozę i ich rodzinom.
  2. Upowszechnianie wiedzy o osiągnięciach nauki i medycyny dotyczących mukowiscydozy.
  3. Rozwijanie kontaktów z krajowymi i zagranicznymi ośrodkami związanymi z badaniami naukowymi i leczeniem mukowiscydozy.

  Fundacja realizuje swoje cele poprzez :

  1. Bezpłatną działalność informacyjną na rzecz rodzin osób chorych na mukowiscydozę , odnośnie uzyskiwania oraz zakupu lekarstw i sprzętu rehabilitacyjnego.
  2. Dofinansowanie zakupu leków i aparatury rehabilitacyjnej dla chorych na mukowiscydozę.
  3. Organizowanie i finansowanie szkoleń dla rodzin chorych na mukowiscydozę w zakresie domowej opieki nad chorym.
  4. Finansowanie lub dofinansowywanie badań naukowych w szczególności genetycznych związanych z mukowiscydozą.
  5. Ustanawianie i finansowanie stypendiów krajowych i zagranicznych dla lekarzy i personelu medycznego podejmującego specjalistyczne dokształcanie w zakresie leczenia i rehabilitacji chorych na mukowiscydozę.
  6. Finansowanie rozpowszechniania literatury specjalistycznej dotyczącej mukowiscydozy.
  7. Finansowanie sympozjów , seminariów i innych form popularyzacji osiągnięć nauki i doświadczeń w walce z mukowiscydozą przeznaczonych dla rodzin osób dotkniętych tą chorobą , oraz dla personelu medycznego niosącego pomoc chorym.
  8. Świadczenie pomocy na rzecz dzieci chorych na mukowiscydozę w kraju i zagranicą w formie darowizn w postaci leków , sprzętu rehabilitacyjnego , oraz pieniędzy.
  9. Organizowanie akcji charytatywnych.
  10. Organizowanie szkoleń w zakresie możliwości pozyskiwania miejsc pracy dla chorych na mukowiscydozę i ich rodzin.
  11. Promocję profilaktyki zdrowotnej, w odniesieniu do problematyki mukowiscydozy, w szczególności promocję badań wczesnej diagnostyki mukowiscydozy.
  12 Pomoc społeczną i działalność charytatywną, w szczególności na rzecz chorych na mukowiscydozę i ich rodzin będących w trudnej sytuacji materialnej i społecznej.
  13. Działania w dziedzinie ochrony zdrowia, w szczególności działania fizjoterapeutyczne i pomoc psychologiczna na rzecz chorych i ich rodzin.
  14. Aktywizację zawodową chorych dorosłych i ich rodzin.
  15. Promowanie wolontariatu i pracy społecznej prowadzonej na rzecz chorych na mukowiscydozę i ich rodzin.
  16. Pozyskiwanie środków z funduszy Państwowych Samorządowych, Europejskich i Światowych na działania statutowe.

  Informacje dodatkowe:

  MATIO Fundacja Pomocy Rodzinom i Chorym na Mukowiscydozę organizuje konferencje, warsztaty szkoleniowe, kampanie, http://www.mukowiscydoza.pl/index.php/kampanie-i-konferencje/konferenje-warsztaty-szkoleniowe-kampanie.html

  MATIO Fundacja Pomocy Rodzinom i Chorym na Mukowiscydozę zajmuje się również dofinansowaniem leczeniem, rehabilitacją, turnusów rehabilitacyjnych i innych celów, http://www.mukowiscydoza.pl/index.php/dofinansowania/-dofinansowania-leczenia-rehabilitacji-turnusow-rehabilitacyjnych-i-innych-celow.html

  Są prowadzone również programy:
  1. Program pomocowy TANI LEK, www.mukowiscydoza.pl/index.php/program-pomocowy-tani-lek/program-pomocowy-tani-lek.html
  2. PROGRAM POMOCOWY RABAT DLA ZDROWIA, www.mukowiscydoza.pl/index.php/rabat-dla-zdrowia/rabat-dla-zdrowia.html
  3. PROGRAM POMOCOWY - ZESPÓŁ WYJAZDOWY MUKO KOMPLEX, www.mukowiscydoza.pl/index.php/zespol-wyjazdowy-muko-koplex/program-pomocowy-zespol-wyjazdowy-muko-komplex.html
  4. Program stypendialno-grantowy im. Stanisława Sitko, www.mukowiscydoza.pl/index.php/program-stypendialny/program-stypendialno-grantowy-im.-stanislawa-sitko.html
  5. Program motywacyjny dla chorej na mukowiscydozę młodzieży i dorosłych 16 PLUS, www.mukowiscydoza.pl/index.php/program-16plus/program-motywacyjny-dla-chorej-na-mukowiscydoze-mlodziezy-i-doroslych-16-plus.html

  Odziały fundacji:

  1. Oddział Północno-Wschodni, www.mukowiscydoza.pl/index.php/oddzial-polnocno-wschodni/oddzial_bialystok/
  2. Oddział Zachodni, www.mukowiscydoza.pl/index.php/oddzial-zachodni/oddzial_poznan/

  Fundacja jest członkiem Koalicji na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością


  « powrót
 • Koalicja w mediach