• Wyszukiwarka organizacji

  Nazwa organizacji:

  Fundacja "Droga do Domu"

  Niepełnosprawność:

  Kontakt:

  ul. Gdańska 143

  kod: 90-536 Łódź

  telefon: 517-160-503, 513-065-212, 795-088-525

  fax:

  e-mail: drogadodomu@gmail.com, www.drogadodomu.org.pl

  KRS 0000285945

  Opis i zakres działalności:

  Celami Fundacji są:
  1. Działania na rzecz tworzenia domów o charakterze stałym i tymczasowym dla osób niepełnosprawnych i ich rodzin.
  2. Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu.
  3. Stwarzanie możliwości rozwoju i rehabilitacji osób niepełnosprawnych.
  4. Pomoc osobom niepełnosprawnym i ich rodzinom.
  5. Promocja i organizowanie wolontariatu.

  Fundacja realizuje swe cele poprzez:
  1. Utworzenie i prowadzenie domów z pobytem stałym i tymczasowym dla osób niepełnosprawnych i ich rodzin.
  2. Tworzenie sieci wsparcia dla rodziny z dzieckiem niepełnosprawnym (pomoc w załatwianiu spraw formalnych, aranżowanie czasu rodzicom samotnie wychowującym dzieci, zapewnienie opieki tymczasowej).
  3. Współpraca z innymi organizacjami, organami państwa oraz osobami fizycznymi w zakresie wymienionych celów.
  4. Upowszechnianie wiedzy o osobach niepełnosprawnych i ich rodzinach.
  5. Organizowanie warsztatów terapii oraz prowadzenie zajęć o charakterze terapeutycznym i rehabilitacyjnym.
  6. Pomoc finansowa na rzecz osób niepełnosprawnych.
  7. Ułatwianie aktywności społecznej osobom niepełnosprawnym.
  8. Organizowanie zbiórek pieniężnych oraz pozyskiwanie sponsorów w kraju i za granicą.
  9. Organizowanie wyjazdów oraz turnusów rehabilitacyjnych.
  10. Podejmowanie działań wspierających projekty społeczności lokalnych, organów samorządowych i organizacji pozarządowych dotyczących ochrony i promocji zdrowia.
  11. Prowadzenie działalności gospodarczej służącej uzyskaniu środków przeznaczonych na realizację zadań statutowych.

  Informacje dodatkowe:


  « powrót
 • Koalicja w mediach