• Wyszukiwarka organizacji

  Nazwa organizacji:

  Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych i ich Przyjaciół „FAMILIA”

  Niepełnosprawność:

  Kontakt:

  ul. Siewna 21d/17

  kod: 31-231 Kraków

  telefon: 12 415 64 12

  fax:

  e-mail: familia_krakow@interia.pl, www.familia.strefa.pl

  KRS 0000146988

  Opis i zakres działalności:

  Celem Stowarzyszenia jest:
  1. udzielanie osobom niepełnosprawnym pomocy społecznej,
  2. jednoczenie ludzi dobrej woli gotowych udzielać społecznie powyższej pomocy,
  3. propagowanie idei pomocy ludziom niepełnosprawnym.

  Stowarzyszenie realizuje swoje cele między innymi przez:
  1. udzielanie pomocy ludziom niepełnosprawnym przystosowanej do ich codziennych potrzeb oraz podejmowanie działań zmierzających do ich integracji ze społeczeństwem,
  2. organizowanie turnusów wypoczynkowych lub rehabilitacyjnych oraz spotkań okolicznościowych dla osób niepełnosprawnych i ich opiekunów,
  3. udzielanie wszechstronnej informacji na temat swojej działalności poprzez współdziałanie z prasą, radiem i telewizją, wydawanie własnych publikacji i broszur informacyjnych oraz redagowanie strony internetowej,
  4. pozyskiwanie środków finansowych i rzeczowych potrzebnych do realizacji celów Stowarzyszenia,
  5. współpracę z krajowymi i zagranicznymi instytucjami o podobnym czy zbliżonym zakresie działania,
  6. podejmowanie innych inicjatyw ukierunkowanych na prowadzenie pomocy społecznej osobom niepełnosprawnym.

  Informacje dodatkowe:


  « powrót
 • Koalicja w mediach