• Wyszukiwarka organizacji

  Nazwa organizacji:

  Fundacja Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „Filantrop”

  Niepełnosprawność:

  Kontakt:

  ul. osiedle Bolesława Chrobrego 33/65

  kod: 60-681 Poznań

  telefon: 61 82 26 454. 608 311 903

  fax:

  e-mail: mbajerowicz@wp.pl, www.filantrop.org.pl

  KRS 0000271857

  Opis i zakres działalności:

  Celem Fundacji jest:
  1. wszechstronna działalność na rzecz integracji i rehabilitacji społecznej oraz zawodowej osób niepełnosprawnych i zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz ich rodzin,
  2. promocja sukcesów zawodowych, społecznych, kulturalnych i osobistych osób niepełnosprawnych i zagrożonych wykluczeniem społecznym,
  3. działalność charytatywna.

  Fundacja realizuje swoje cele w szczególności poprzez:
  a. Wydawanie czasopism, publikacji książkowych i innych, prezentujących twórczość literacką, plastyczną i fotograficzną osób niepełnosprawnych,
  b. Organizowanie konkursów, spotkań autorskich, koncertów, wystaw i innych form mających na celu promocję problematyki i twórczych dokonań osób niepełnosprawnych i zagrożonych wykluczeniem społecznym,
  c. Organizowanie warsztatów, szkoleń, treningów, obozów, paneli dyskusyjnych, konferencji, kampanii społecznych, wystawy i inne akcje społeczne związane z celami statutowymi,
  d. Udzielanie pomocy finansowej, rzeczowej, prawnej, w staraniach o pracę, psychologicznej, informacyjnej i doradczej oraz innej osobom niepełnosprawnym, zagrożonym wykluczeniem społecznym oraz ich rodzinom,
  e. Promocję problematyki i osiągnięć osób niepełnosprawnych,
  f. Organizowanie pracowni, ośrodków, turnusów rehabilitacyjnych celem prowadzenia terapii osób niepełnosprawnych.

  Informacje dodatkowe:


  « powrót
 • Koalicja w mediach