• Wyszukiwarka organizacji

  Nazwa organizacji:

  Fundacja SYNAPSIS

  Niepełnosprawność:

  1. Osoby z autyzmem

  Kontakt:

  ul. Ondraszka 3

  kod: 02-085 Warszawa

  telefon: 22 825 87 42

  fax: 22 825 87 42

  e-mail: fundacja@synapsis.org.pl, www.synapsis.waw.pl

  KRS 0000045919

  Opis i zakres działalności:

  Misją Fundacji SYNAPSIS jest niesienie profesjonalnej pomocy dzieciom i dorosłym osobom z autyzmem i ich rodzinom oraz wypracowywanie systemowych rozwiązań, które poprawią jakość ich życia.

  Celem Fundacji SYNAPSIS jest umacnianie, propagowanie i wspieranie:

  1. rozwoju więzi rodzinnych i społecznych,
  2. podmiotowości i godności jednostki oraz rodziny,
  3. wspólnotowości w rodzinie i społecznościach,
  4. własnych możliwości ludzi, a zwłaszcza poczucia kompetencji społecznej, inicjatywy i kreatywności,
  5. ekologicznego widzenia problemów ludzkich, rodzinnych i społecznych,
  6. podmiotowości jednostki w środowisku zawodowym, humanizacji pracy i własności,
  7. potęgowania zdrowia psychicznego, rozwoju umiejętności psychoprofilaktycznych i profesjonalnego doradztwa i pomocy ludziom.

  Informacje dodatkowe:

  Placówki Fundacji SYNAPSIS:

  1. PRZEDSZKOLE

  Pierwsze Niepubliczne Przedszkole Terapeutyczne Fundacji SYNAPSIS w Warszawie realizuje program dydaktyczno wychowawczy oraz intensywne działania terapeutyczne. Ich podstawowym celem jest doprowadzenie do takiej poprawy stanu dziecka z autyzmem, aby mogło ono w przyszłości samodzielnie lub z minimalnym wsparciem funkcjonować w masowym przedszkolu, szkole, a także szeroko rozumianym środowisku społecznym.

  2. OŚRODEK

  Ośrodek prowadzi diagnozę, terapię i rehabilitację osób z autyzmem oraz szkolenia dla rodziców, opiekunów, wolontariuszy i profesjonalistów. Jednym z jego głównych celów jest wypracowywanie modelowych rozwiązań w zakresie terapii autyzmu. Korzysta z nich wiele organizacji pozarządowych i placówek publicznych w całym kraju. Realizowanych jest w nim także wiele projektów i kampanii, których celem jest poprawa jakości życia osób z autyzmem.

  3. AUTYZM-SYSTEM XXI

  Celem Programu Autyzm – System XXI jest poszukiwanie i rekomendowanie systemowych rozwiązań problemów osób z autyzmem w Polsce. Systemowe rozwiązania to zmiany prawne w zakresie edukacji, polityki społecznej, zdrowotnej i mieszkaniowej, które poprawią sytuację dzieci, młodzieży i dorosłych osób z autyzmem w Polsce. Mają one przeciwdziałać marginalizacji tej grupy.

  4. PRACOWNIA

  Pracownia Rzeczy Różnych SYNAPSIS jest pierwszym w Polsce przedsiębiorstwem społecznym dla osób z autyzmem. Mieści się w Wilczej Górze pod Warszawą i zatrudnia 24 dorosłe osoby z autyzmem. W przedsiębiorstwie działa szereg specjalistycznych pracowni. Jednym z jego filarów są profesjonalne usługi poligraficzne, a w ramach pracowni ceramiki, witrażu i stolarskiej powstaje rękodzieło. Specyfika autyzmu nie pozwala prowadzić masowej produkcji - zamiast tego powstają przedmioty „na miarę klienta”, produkowane w ramach krótkich serii lub będące pojedynczymi, unikatowymi egzemplarzami.

  Rożne formy wsparcia przez fundację SYNAPSIS:

  1. Szkolenia, www.synapsis.waw.pl/index.php/oferta/szkolenia
  2. Rodzina i otoczenie, www.synapsis.waw.pl/index.php/rodzina-i-otoczenie/dla-rodzicow-i-opiekunow
  3. Specjaliści, www.synapsis.waw.pl/index.php/specjalisci/konferencje/trudne-zachowania-pozytywne-podejscie/o-konferencji

  Fundacja jest członkiem Koalicji na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością


  « powrót
 • Koalicja w mediach