• Wyszukiwarka organizacji

  Nazwa organizacji:

  Fundacja Stworzenia Pana Smolenia

  Niepełnosprawność:

  Kontakt:

  ul. Baranówko 21

  kod: 62-050 Mosina

  telefon: 61 819 27 11, 667 515 155

  fax:

  e-mail: fundacja@fundacja-smolenia.org, media@fundacja-smolenia.org, www.fundacja-smolenia.org

  KRS 0000290988

  Opis i zakres działalności:

  Celem działania Fundacji jest:
  1.pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji rodzinnej oraz osobom niepełnosprawnym, osobom w podeszłym wieku i osobom niedołężnym, a także wyrównywanie szans tych rodzin i osób,
  2.działalność charytatywna,
  3.ochrona i promocja zdrowia,
  4.działanie na rzecz osób niepełnosprawnych,
  5.nauka, edukacja, oświata i wychowanie,
  6.promocja i organizacja wolontariatu,
  7.wspieranie i kreowanie działalności artystycznej, zawodowej i kulturalnej osób niepełnosprawnych i na rzecz osób niepełnosprawnych.

  Fundacja realizuje swoje cele:
  1.w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji rodzinnej oraz osobom niepełnosprawnym jak i w zakresie wyrównywania szans tych rodzin i osób poprzez:
  - organizowanie i prowadzenie warsztatów terapii artystycznej dla osób niepełnosprawnych umysłowo, fizycznie,
  - pomoc rzeczową i finansową na rzecz osób niepełnosprawnych lub chorych umysłowo, niepełnosprawnych fizycznie, znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej,
  - wspieranie i utrzymywanie kontaktu zarówno z osobami niepełnosprawnymi umysłowo, fizycznie, jak i z ich rodzinami,
  - ułatwianie aktywności społecznej osób niepełnosprawnych, w tym likwidowanie uprzedzeń wobec osób niepełnosprawnych,
  - budowę specjalistycznych placówek rehabilitacyjnych.

  2.w zakresie pomocy osobom w podeszłym wieku oraz osobom niedołężnym poprzez budowę specjalistycznej placówki służącej zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych tych osób oraz zapewniającej codzienną opiekę i wyżywienie a także podstawową pomoc medyczną dla tych osób.

  3.w zakresie działalności charytatywnej poprzez:
  - pomoc rzeczową i finansową na rzecz osób niepełnosprawnych umysłowo i fizycznie a także osób w podeszłym wieku,
  - organizowanie kwest pieniężnych na rzecz ww. osób,
  - organizowanie zbiórek pieniężnych wśród firm w kraju i za granicą,
  - pozyskiwanie sponsorów okolicznościowych i stałych.

  4.w zakresie ochrony i promocji zdrowia poprzez:
  - prowadzenie terapii artystycznej i zajęciowej, a w tym organizowanie festiwali, festynów, konkursów oraz innych imprez publicznych, jak też prowadzenie warsztatów terapii artystycznej i zajęciowej,
  - organizowanie i prowadzenie zajęć fizjoterapeutycznych, w szczególności zajęć z zakresu hipoterapii (przy użyciu koni i kucy) oraz dogoterapii (przy użyciu psów),
  - organizowanie rehabilitacji osób niepełnosprawnych umysłowo i fizycznie.

  5.w zakresie działania na rzecz osób niepełnosprawnych poprzez:
  - organizowanie i prowadzenie warsztatów terapii artystycznej, zajęciowej oraz zajęć fizjoterapeutycznych dla osób niepełnosprawnych umysłowo oraz fizycznie,
  - pomoc rzeczową i finansową na rzecz osób niepełnosprawnych lub chorych umysłowo oraz niepełnosprawnych fizycznie, znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej,
  - wspieranie i utrzymywanie kontaktu zarówno z osobami niepełnosprawnymi umysłowo, jak i z ich rodzinami,
  - ułatwianie aktywności społecznej osób niepełnosprawnych, w tym likwidowanie uprzedzeń wobec osób niepełnosprawnych,
  - organizowanie festiwali, festynów, konkursów dla osób niepełnosprawnych,
  - przyznawanie stypendiów umożliwiających naukę osobom niepełnosprawnym umysłowo i fizycznie.

  6.w zakresie nauki, edukacji, oświaty i wychowania poprzez:
  - organizowanie i prowadzenie warsztatów terapii artystycznej, zajęciowej oraz zajęć fizjoterapeutycznych dla osób niepełnosprawnych umysłowo i fizycznie,
  - organizowanie festiwali, festynów, konkursów dla osób niepełnosprawnych,
  - prowadzenie działalności wydawniczej, w tym wydawanie utworów osób chorych umysłowo i fizycznie,
  - przyznawanie stypendiów umożliwiających naukę osobom niepełnosprawnym umysłowo i fizycznie,
  - organizowanie wykładów, kursów oraz szkoleń mających na celu uzyskanie niezbędnej wiedzy teoretycznej i praktycznej w zakresie prowadzenia warsztatów terapii artystycznej, zajęciowej oraz zajęć fizjoterapeutycznych,
  - organizowanie szkoleń zwierząt (koni oraz psów) pod kątem brania udziału w zajęciach fizjoterapeutycznych (hipoterapii, do dogoterapii).

  7.w zakresie promocji i organizacji wolontariatu poprzez:
  - współorganizowanie gali wolontariatu,
  - organizowanie innych akcji wspierających wolontariat w tym w środkach masowego przekazu.

  8.w zakresie wspierania i kreowania działalności artystycznej, zawodowej i kulturalnej osób niepełnosprawnych i na rzecz osób niepełnosprawnych poprzez:
  - organizowanie i prowadzenie warsztatów terapii artystycznej i zajęciowej dla osób niepełnosprawnych umysłowo, fizycznie,
  - organizowanie festiwali, festynów, konkursów oraz innych imprez publicznych,
  - ułatwianie aktywności społecznej osób niepełnosprawnych, w tym likwidowanie uprzedzeń wobec osób niepełnosprawnych.

  Informacje dodatkowe:

  Głównym przedmiotem działania Fundacji są zajęcia hipoterapeutyczne prowadzone dla chorych, upośledzonych lub niepełnosprawnych dzieci oraz osób dorosłych.

  Informacje dodatkowe dotyczące zajęć hipoterapeutycznych są dostępne na stronie:
  www.fundacja-smolenia.org/index.php?option=com_content&view=article&id=104&Itemid=50


  « powrót
 • Koalicja w mediach