• Wyszukiwarka organizacji

  Nazwa organizacji:

  Fundacja Tacy Sami

  Niepełnosprawność:

  Kontakt:

  ul. Pszczyńska 36a/22

  kod: 44-100 Gliwice

  telefon: 32 231 76 24, 502 928 777

  fax:

  e-mail: fundacja@tacysami.org.pl, www.tacysami.org.pl

  KRS 0000138202

  Opis i zakres działalności:

  Fundacja realizuje swoje cele przez:
  1. świadczenie bezpośredniej i pośredniej pomocy finansowej, rzeczowej, organizacyjnej, naukowej i kulturalnej osobom, organizacjom i stowarzyszeniom,
  2. organizację wyjazdów w kraju i zagranicę, spełniających cele statutowe Fundacji,
  3. popularyzację osiągnięć i dokonań osób niepełnosprawnych,
  4. pomoc w poszukiwaniu i tworzeniu miejsc pracy dla osób niepełnosprawnych,
  5. propagowanie przedsięwzięć dla niepełnosprawnych w internecie oraz pomoc w uzyskaniu dostępu do internetu jak największej rzeszy niepełnosprawnych,
  6. dążenie do likwidacji istniejących utrudnień we wszelkich środkach komunikacji w formie dofinansowania zakupu wózków inwalidzkich, specjalistycznych wind oraz innego sprzętu rehabilitacyjnego, umożliwiającego osobom niepełnosprawnym korzystanie z ogólnie dostępnych środków transportu osobowego,
  7. współpraca z organami administracji państwowej i samorządowej, a także organizacjami społecznymi w budowaniu podstaw prawidłowego procesu integracji osób niepełnosprawnych ze społeczeństwem w formie dofinansowania tzw. szkół i ośrodków integracyjnych,
  8. popularyzację osiągnięć innych państw zaawansowanych w rozwiązywaniu problemów osób niepełnosprawnych w formie dofinansowania druku i kolportażu bezpłatnych broszur zajmujących się tą tematyką, a uwzględniających doświadczenia zagraniczne,
  9. dofinansowanie nagród i stypendiów dla osób szczególnie uzdolnionych,
  10. dofinansowanie wyjazdów dzieci i młodzieży niepełnosprawnej na kolonie i obozy w kraju i zagranicą,
  11. dofinansowanie leków dla osób chorych,
  12. fundowanie tablic pamiątkowych, sztandarów, pomników i obelisków,
  13. przyznawanie certyfikatów lub znaków z hasłem fundacji.

  Informacje dodatkowe:


  « powrót
 • Koalicja w mediach