• Wyszukiwarka organizacji

  Nazwa organizacji:

  Mazowieckie Stowarzyszenie Pracy dla Niepełnosprawnych „De Facto”

  Niepełnosprawność:

  Kontakt:

  ul. Małachowskiego 4b/3

  kod: 09-400 Płock

  telefon:

  fax: 24 366 86 76

  e-mail: biuro@defacto.org.pl defacto.org@wp.pl, www.defacto.org.pl

  KRS 0000247597

  Opis i zakres działalności:

  Celem Stowarzyszenia jest:
  1. rehabilitacja społeczna i zawodowa osób niepełnosprawnych,
  2. aktywizacja zawodowa i zatrudnianie osób niepełnosprawnych - bezrobotnych, poszukujących pracy, lub zagrożonych zwolnieniem z pracy,
  3. budowanie pozytywnego wizerunku osoby niepełnosprawnej, promowanie aktywności i solidarności społecznej w zintegrowanym społeczeństwie lokalnym, regionalnym, ogólnopolskim,
  4. pobudzenie aktywności społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych na drodze do zatrudnienia, w tym również samozatrudnienia, oraz upowszechnianie modelowych rozwiązań zatrudnienia osób niepełnosprawnych jako grupy społecznej zagrożonej długotrwałym bezrobociem i wykluczeniem społecznym.

  Stowarzyszenie realizuje swe cele poprzez :
  1. tworzenie i prowadzenie warsztatów terapii zajęciowej, zakładów aktywności zawodowej, jednostek organizacyjnych Stowarzyszenia zatrudniających osoby niepełnosprawne, zatrudnienie socjalne, w tym spółdzielnie socjalne dla niepełnosprawnych,
  2. doradztwo zawodowe, prawne, psychologiczne, oraz poradnictwo obywatelskie dla osób niepełnosprawnych, poprzez grupy wsparcia, szkolenia, oraz warsztaty dla osób niepełnosprawnych,
  3. współpracę z władzami lokalnymi w budowaniu partnerstwa publiczno- społecznego w zakresie realizacji lokalnych inicjatyw obywatelskich na rzecz aktywizacji i zatrudnienia osób niepełnosprawnych,
  4. upowszechnianie edukacji, wiedzy, informacji wśród niepełnosprawnych poprzez ułatwianie dostępu do nowoczesnych technologii, realizowane między innymi poprzez prowadzenie biblioteki dla niepełnosprawnych, oraz biblioteki wydawnictw na nośnikach dostępnych dla Niewidomych,
  5. gromadzenie środków na działalność Stowarzyszenia z funduszy zewnętrznych oraz własnych

  Informacje dodatkowe:

  Stowarzyszenie prowadzi kiosk z prasą dla osób niewidomych i słabowidzących w, którym są dostępne czasopisma z otwartego rynku prasowego. Prasa jest dostępna w postaci plików tekstowych do odczytania przy pomocy oprogramowania udźwiękawiającego. pozycje prasowe są dostępne bezpłatnie. W ofercie kiosku są miesięczniki, tygodniki ogólnopolskie, dzienniki lokalne oraz czasopisma edukacyjne.

  Czasopisma są przesyłane do zarejestrowanych czytelników za pośrednictwem poczty elektronicznej, lub są nagrywane na płyty CD i wysyłane za pośrednictwem poczty tradycyjnej.

  Aby stać się czytelnikiem Kiosku należy wypełnić Ankietę dla Czytelnika, własnoręcznie podpisać ją i przesłać pocztą tradycyjną na adres Stowarzyszenia znajdujący się na stronie internetowej www.defacto.org.pl. W razie problemów można się skontaktować z administratorem serwisu na adres poczty elektronicznej: biuro@defacto.org.pl

  Oferta kiosku prasy dla Niewidomych
  1. „Viva”
  2. „Bluszcz”
  3. „PC World”
  4. "Nowa Fantastyka"
  5. „Wróżka”
  6. „Auto Świat”
  7. „Z życia wzięte”
  8. „Poradnik Domowy"
  9. „Super Linia”
  10. „Żyjmy dłużej”
  11. „Teatr”
  12. „Film”
  13. „Przekrój"
  14. „Kumpel”
  15. „Victor Junior”
  16. „Victor Gimnazjalista”
  17. „Cogito”
  18. „Claudia”
  19. „Newsweek Polska”
  20. „Polityka”
  21. „Wprost”
  22. „Polska”
  23. „Polska Gazeta Krakowska”
  24. „Polska Głos Wielkopolski”
  25. „Express Ilustrowany”
  26. „Polska Dziennik Zachodni”
  27. „Polska Dziennik Bałtycki”
  28. „Polska Gazeta Wrocławska”
  29. „Polska Kurier Lubelski”
  30. „Dziennik Polski”
  31. „Młodego Technika”
  32. „Gitarzysta”
  33. „Mój Pies”
  34. „Podróże”
  35. „Zdrowie”
  36. „M jak Mama”
  37. „Charaktery”
  38. „Przegląd Sportowy”
  39. „Komputer Świat”
  40. „Focus”
  41. „Puls Biznesu”
  42. „Przewodnik Katolicki”

  www.defacto.org.pl/kiosk2


  « powrót
 • Koalicja w mediach