• Wyszukiwarka organizacji

  Nazwa organizacji:

  Polskie Stowarzyszenie Terapii Behawioralnej

  Niepełnosprawność:

  Kontakt:

  ul. Os. Zielone 28

  kod: 31-971 Kraków

  telefon: 12 642-27-90

  fax:

  e-mail: biuro@pstb.org, www.pstb.org

  KRS 0000121447

  Opis i zakres działalności:

  Misją Stowarzyszenia jest wielokierunkowa profesjonalna pomoc osobom niepełnosprawnym z dysfunkcjami emocjonalnymi i intelektualnymi oraz ich rodzinom. Priorytety działalności statutowej Polskiego Stowarzyszenia Terapii Behawioralnej stanowią:

  1 inicjowanie i realizowanie różnych form pomocy dla osób niepełnosprawnych z dysfunkcjami emocjonalnymi i intelektualnymi oraz dla ich rodzin, w zakresie związanym z poprawą zdrowia i adaptacji w społeczeństwie,
  2. podejmowanie różnorodnych form działalności związanej z popularyzowaniem wiedzy o ideach i zasadach terapii behawioralnej, poprzez działalność szkoleniową, publikacje, organizację seminariów i konferencji,
  3. aktywizowanie społeczeństwa do działania na rzecz osób niepełnosprawnych i rozwijanie samopomocowego ruchu środowisk związanych z tymi osobami, w tym przez wspieranie inicjatyw społecznych zmierzających do poprawy warunków życia osób niepełnosprawnych,
  4. merytoryczna i doradcza opieka nad terapeutami, nauczycielami, rodzicami i innymi osobami, które działają na rzecz osób niepełnosprawnych.

  Informacje dodatkowe:

  Oferta szkoleń i kursów Stowarzyszenia
  Polskie Stowarzyszenie Terapii Behawioralnej w odpowiedzi na rosnące zapotrzebowanie środowiska terapeutów, nauczycieli i lekarzy organizuje liczne, zarówno informacyjne jak i wysokospecjalistyczne kursy doskonalące za zakresu szeroko rozumianej pracy z dzieckiem niepełnosprawnym. Szkolenia prowadzone są w siedzibie Polskiego Stowarzyszenia Terapii Behawioralnej. Istnieje również możliwość przeprowadzenia szkolenia w miejscu zamieszkania osób zainteresowanych, po wcześniejszym ustaleniu warunków.

  Informacje ogólne o kursach przygotowujących do uzyskania tytułu "Terapeuta Behawioralny"
  www.pstb.org/szkolenia.php

  Zarządy Polskiego Stowarzyszenia Terapii Behawioralnej i Polskiego Towarzystwa Psychologii Behawioralnej podjęły wspólną inicjatywę mającą na celu ujednolicenie wymagań formalnych stawianych terapeutom behawioralnym w Polsce. Celem tych działań jest konsolidacja i sformalizowanie działających w Polsce procesów szkoleń zawodowych dla terapeutów behawioralnych i tym samym określenie takich wymagań dla czynnych zawodowo specjalistów, by terapia behawioralna, była jednoznacznie utożsamiana z jak najwyższą jakością usług terapeutycznych.

  Dlatego też, połączone wspólnym działaniem Stowarzyszenia zadecydowały o:
  • stworzeniu listy czynnych zawodowo terapeutów behawioralnych w Polsce,
  • zintegrowaniu i usystematyzowanie istniejącego systemu szkoleń i studiów zawodowych pozwalających na uzyskanie tytułu terapeuty behawioralnego.
  www.pstb.org/licencjaty.htm

  Publikacje Polskiego Stowarzyszenia Terapii Behawioralnej:

  Czas na Dialog
  www.pstb.org/czas2.html

  Krok za Krokiem” Cześć I
  www.pstb.org/krok1.html

  Krok za Krokiem” Cześć II
  www.pstb.org/krok2.html

  Krok za Krokiem” cześć III
  www.pstb.org/krok3.html

  Materiały z konferencji Czas na Dialog
  www.pstb.org/czas.html

  Art for Autism
  www.pstb.org/kartki.html


  « powrót
 • Koalicja w mediach