• Wyszukiwarka organizacji

  Nazwa organizacji:

  Stowarzyszenie Dobry Dom

  Niepełnosprawność:

  Kontakt:

  ul. Wola Zarczycka 129 A

  kod: 37-311 Wola Zarzycka

  telefon: 17 240 10 42

  fax:

  e-mail: biuro@dobrydom.org, www.dobrydom.org

  KRS 0000197865

  Opis i zakres działalności:

  Celem Stowarzyszenia jest:
  1. tworzenie osobom niepełnosprawnym warunków sprzyjających wyrównaniu szans życiowych poprzez rozwijanie życiowej samodzielności i aktywności społecznej,
  2. rozwój zdolności i możliwości twórczych osób niepełnosprawnych oraz kompleksowa rehabilitacja,
  3. prowadzenie działań wobec osób niepełnosprawnych służących podnoszeniu ich samooceny i kreatywnego myślenia,
  4. wprowadzenie w życie innowacyjnych rozwiązań systemowych usprawniających w sposób kompleksowy sytuację życiową osób niepełnosprawnych i ich rodzin,
  5. pomoc materialna, merytoryczna i techniczna, a w szczególności pomoc finansowa, rzeczowa, psychologiczna, edukacyjna i w postaci prac socjalnych, osobom niepełnosprawnym, a także osobom nieprzystosowanym, społecznie nieprzystosowanym, osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz w sytuacji kryzysu życiowego, a także doświadczających trudności w wyniku wypadków komunikacyjnych i klęsk żywiołowych,
  6. koordynacja działań instytucji na rzecz środowiska osób niepełnosprawnych,
  7. prowadzenie działań służących rozwojowi dzieci i osób dorosłych o zaburzonym rozwoju fizycznym, psychicznym i mentalnym,
  8. prowadzenie działań na rzecz życia człowieka w jego naturalnym środowisku,
  9. prowadzenie działań pro-integracyjnych,
  10. promocja działalności osób niepełnosprawnych,
  11. prowadzenie działalności kulturalno - oświatowej oraz turystyczno - krajoznawczej.

  Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:
  1. propagowanie wizji człowieka niepełnosprawnego jako osoby wznoszącej szczególne wartości w życie społeczeństwa,
  2. propagowanie postaw pro - integracyjnych i promocja instytucji prowadzących działalność podkreślającą znaczenie takich postaw,
  3. organizowanie integracyjnych programów edukacyjnych oraz warsztatów psychologiczno - terapeutycznych,
  4. integrowanie środowisk i instytucji działających na rzecz osób niepełnosprawnych,
  5. inicjowanie, opiniowanie i uczestniczenie w pracach legislacyjnych dotyczących warunków życia osób niepełnosprawnych,
  6. prowadzenie działań edukacyjnych i informacyjnych na temat życia osób niepełnosprawnych w tym gromadzenie i przekazywanie danych i zbiorów oraz prowadzenie działalności promocyjnej i wydawniczej,
  7. przyznawanie stypendiów członkom Stowarzyszenia w celu wspomagania ich rehabilitacji, nauki oraz działań twórczych,
  8. organizowanie warunków wspomagających samodzielność życiową osobom niepełnosprawnym,
  9. organizowanie i prowadzenie jednostek służących rehabilitacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych, w tym: szkół, zakładów opieki zdrowotnej, warsztatów terapii zajęciowej, zakładów pracy chronionej, ośrodków kształcenia, ośrodków rehabilitacyjnych,
  10. organizowanie i zapewnienie pracy osobom niepełnosprawnym.

  Informacje dodatkowe:

  Stowarzyszenie „Dobry Dom” powstało z inicjatywy grupy ludzi dobrej woli, którym nieobojętny jest los najsłabszych.
  Pomocą Stowarzyszenia objęte są osoby niepełnosprawne oraz potrzebujące wsparcia (dzieci i osoby dorosłe o zaburzonym rozwoju fizycznym, psychicznym i mentalnym).

  Głównym celem Stowarzyszenia jest: tworzenie osobom niepełnosprawnym warunków sprzyjających wyrównywaniu szans życiowych poprzez rozwijanie życiowej samodzielności i aktywności społecznej, rozwój zdolności i możliwości twórczych oraz kompleksową rehabilitację. Prowadzenie działań wobec osób niepełnosprawnych służą podnoszeniu ich samooceny i kreatywnego myślenia, wprowadzanie w życie innowacyjnych rozwiązań systemowych usprawniających w sposób kompleksowy sytuację życiową osób niepełnosprawnych i ich rodzin, pomoc materialną, merytoryczną i techniczną a w szczególności pomoc psychologiczną, edukacyjną, prowadzenie działalności kulturalno - oświatowej m.in. poprzez organizacje corocznych „Przeglądów Kolęd i Pastorałek osób z niepełnosprawnością” oraz wyjazdów turystyczno – krajoznawczych.

  Stowarzyszenie „Dobry Dom” w ramach prowadzonych działań wspomaga wiedzą, jak i współdziała w realizacji projektów z innymi organizacjami. To między innymi dzięki ich pomocy powstały Środowiskowe Domy Samopomocy w Sarzynie i Jelnej.

  Od 10 już lat prowadzone są wśród młodzieży szkolnej przedwakacyjne kampanie informacyjne pn. „Bezpieczne Wakacje”. Celem akcji jest uświadomienie młodym ludziom jakie skutki niosą za sobą ryzykowne skoki do wody oraz nieodpowiedzialne zachowanie się na ulicach.

  Obecne działania Stowarzyszenia „Dobry Dom” skupione są na prowadzeniu: Zakładu Aktywności Zawodowej w Nowej Sarzynie
  www.dobrydom.org/index.php?option=com_content&view=article&id=128&Itemid=740


  « powrót
 • Koalicja w mediach