• Wyszukiwarka organizacji

  Nazwa organizacji:

  Stowarzyszenie Ostrowskie Centrum Hipoterapii

  Niepełnosprawność:

  Kontakt:

  ul. Ostrowska 43A

  kod: 63-400 Wtórek

  telefon: 660 72 31 22

  fax:

  e-mail: magda_ka@interia.pl, www.hipoterapia.osw.pl

  KRS 0000273458

  Opis i zakres działalności:

  Celem Stowarzyszenia jest:
  1. Pomoc osobom niepełnosprawnym, dotkniętym chorobą, z różnego rodzaju zaburzeniami, specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz zagrożonym wykluczeniem społecznym.
  2. Popieranie i upowszechnianie hipoterapii jako metody rehabilitacji w wybranych schorzeniach.
  3. Popieranie i upowszechnianie hipoterapii jako formy korzystnego oddziaływania psychoterapeutycznego, socjoterapeutycznego oraz pedagogicznego.
  4. Prowadzenie działalności terapeutycznej, sportowej i wychowawczej wśród dzieci, młodzieży i dorosłych.
  5. Upowszechnianie sportu jeździeckiego wśród osób niepełnosprawnych.
  6. Inicjowanie, rozwój i organizacja różnych form terapii, rehabilitacji, rekreacji i turystyki na rzecz dzieci, młodzieży i dorosłych niepełnosprawnych oraz ich rodzin, w tym prowadzenie terapii i profilaktyki dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym lub uzależnieniami.
  7. Szkolenie i doskonalenie umiejętności zawodowych osób prowadzących zajęcia z osobami niepełnosprawnymi.
  8. Tworzenie bazy i gromadzenie środków na rzecz hipoterapii i jeździectwa osób niepełnosprawnych.
  9. Objęcie hipoterapią jak największej ilości potrzebujących jej pacjentów.
  10. Integracja środowiska niepełnosprawnych ze społecznością lokalną.

  Przedmiotem nieodpłatnej działalności Stowarzyszenia jest:
  a. prowadzenie terapii i rehabilitacji.
  b. prowadzenie zajęć jeździeckich przygotowujących osoby niepełnosprawne do udziału w zawodach sportowych.
  c. organizowanie zajęć i imprez integracyjnych.
  d. organizowanie obozów i turnusów rehabilitacyjnych i/lub integracyjnych.
  e. prowadzenie zajęć profilaktycznych dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym lub uzależnieniem.
  f. prowadzenie szkoleń, warsztatów, doskonalenia zawodowego w tym praktyk zawodowych dla przyszłych terapeutów.

  Przedmiotem odpłatnej działalności Stowarzyszenia jest:
  a. prowadzenie terapii i rehabilitacji.
  b. prowadzenie zajęć jeździeckich przygotowujących osoby niepełnosprawne do udziału w zawodach sportowych.
  c. organizowanie zajęć i imprez integracyjnych.
  d. organizowanie obozów i turnusów rehabilitacyjnych i/lub integracyjnych.
  e. prowadzenie zajęć profilaktycznych dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym lub patologią.
  f. prowadzenie szkoleń, warsztatów, doskonalenia zawodowego w tym praktyk zawodowych dla przyszłych terapeutów.

  Informacje dodatkowe:

  Stowarzyszenie realizuje programy dla osób niepełnosprawnych takie jak:

  1. Hipoterapia:
  www.och.webd.pl/index.php?id=110&id2=115

  2. Biofeedback:
  www.och.webd.pl/index.php?id=116&id2=115

  3. Rewalidacja:
  www.och.webd.pl/index.php?id=117&id2=115

  4. Neurologopedia:
  www.och.webd.pl/index.php?id=118&id2=115

  5. Rehabilitacja ruchowa:
  www.och.webd.pl/index.php?id=119&id2=115


  « powrót
 • Koalicja w mediach