• Wyszukiwarka organizacji

  Nazwa organizacji:

  Stowarzyszenie na rzecz integracji "Działajmy Razem"

  Niepełnosprawność:

  Kontakt:

  ul. F. Chopina 37

  kod: 43-400 Cieszyn

  telefon: 33 858 21 36

  fax: 33 858 21 36

  e-mail: dzialajmyrazem@wp.pl

  KRS 0000028975

  Opis i zakres działalności:

  Stowarzyszenie na rzecz integracji "Działajmy razem" jest dobrowolnym, samorządnym, trwałym zrzeszeniem mającym na celu:
  1. podejmowanie działań i inicjatyw oświatowych mających na względzie.
  a. wychowanie i edukację dzieci i młodzieży w duchu patriotycznym zgodnie z wartościami chrześcijańskimi w poszanowaniu prawa i godności człowieka oraz tolerancji.
  b. wpajanie dzieciom i młodzieży zasad kultury osobistej, szacunku dla rodziców, starszych, przełożonych i niepełnosprawnych.
  c. uwrażliwianie oraz poszerzanie wiedzy z zakresu kultury i sztuki.
  d. umożliwianie rozwijania zainteresowań dzieciom i młodzieży uzdolnionej.
  e. pomoc uczniom z trudnościami w nauce , niepełnosprawnym i chorym.
  2. organizowanie rehabilitacji dzieciom niepełnosprawnym w miejscu nauki.
  3. podejmowanie działań proekologicznych i promujących zdrowy styl życia, organizacja edukacji ekologicznej.
  4. organizowanie zgodnie z wyżej wymienionymi celami pomocy sierotom, dzieciom z rodzin ubogich lub patologicznych.
  5. nawiązywanie współpracy z partnerami z kraju i zagranicy.
  6. promowanie wiedzy o regionie, kraju i Unii Europejskiej.

  Informacje dodatkowe:

  W zakresie rehabilitacji oferowane są usługi:

  1. Indywidualna terapia psychologiczna.
  2. Grupowe zajęcia terapeutyczne dla dzieci z autyzmem i innymi zaburzeniami rozwojowymi (z udziałem rodziców).
  3. Muzykoterapia dla dzieci.
  4. Terapia psychomotoryczna.
  5. Rehabilitacja ruchowa.

  www.dzialajmyrazem.free.ngo.pl/terapia.html

  Stowarzyszenie stwarza możliwość nauki języków obcych. Szkółka językowa prowadzona jest przez metodyków nauczania języków obcych: www.dzialajmyrazem.free.ngo.pl/jezyki.html


  « powrót
 • Koalicja w mediach