• Wyszukiwarka organizacji

  Nazwa organizacji:

  Stowarzyszenie na rzecz osób upośledzonych umysłowo lub fizycznie “Dobra Wola”

  Niepełnosprawność:

  1. Osoby z dysfunkcją ruchu
  2. Osoby upośledzone umysłowo

  Kontakt:

  ul. Modrzewiowa 3

  kod: 05-500 Nowa Iwiczna

  telefon: 602 748 816, 22 750 95 49

  fax: 22 750 95 49

  e-mail: jzal@poczta.onet.pl, www.dobrawola.org.pl

  KRS 0000256560

  Opis i zakres działalności:

  Celem Stowarzyszenia jest:
  1. działanie na rzecz wyrównywania szans osób z upośledzeniem umysłowym i fizycznym, przestrzegania wobec nich praw człowieka i obywatela, prowadzenie ich ku aktywnemu uczestnictwu w życiu społecznym.
  2. wszechstronna pomoc osobom z zaburzeniami psychicznymi i fizycznymi upośledzających ich normalne funkcjonowanie w społeczeństwie, a także ich rodzinom, opiekunom, oraz pracujących z nimi specjalistom.
  3. rzecznictwo na rzecz osób niepełnosprawnych i ich rodzin.

  Stowarzyszenie realizuje swoje cele, zgodnie z obowiązującymi przepisami, szczególnie poprzez:
  1. współpracę z władzami państwowymi, samorządowymi, środkami masowego przekazu oraz wszystkimi organizacjami. społecznymi.
  2. utrzymywanie kontaktów z zagranicznymi organizacjami o tym samym lub podobnym charakterze
  3. prowadzenie szkoleń, doradztwa i kursów.
  4. podejmowanie działalności informacyjnej, reklamowej i wydawniczej służącej realizacji celów statutowych.
  5. prowadzenie na zlecenie oraz ze środków własnych różnorodnych usług m.in. w formie placówek i zespołów kompleksowej, wielospecjalistycznej pomocy, w szczególności w zakresie wczesnej interwencji, rehabilitacji, terapii.
  6. prowadzenie na zlecenie oraz ze środków własnych działalności kulturalnej i sportowej dla osób niepełnosprawnych i ich rodzin.
  7. wspieranie wszechstronnej aktywności osób niepełnosprawnych oraz wszelkich form samopomocy wzajemnej wśród niepełnosprawnych i ich rodzin.
  8. Wspieranie w miarę możliwości osób niepełnosprawnych i ich rodzin.

  Informacje dodatkowe:

  Programy realizowane przez Stowarzyszenie na rzecz osób upośledzonych umysłowo lub fizycznie “DOBRA WOLA”,

  Lekcje Dobrej Woli
  www.dobrawola.org.pl/projekty.php?action=9

  Teatr integracyjny
  www.dobrawola.org.pl/projekty.php?action=1

  Tataspartakiada
  www.dobrawola.org.pl/projekty.php?action=2

  Zimowiska
  www.dobrawola.org.pl/projekty.php?action=3

  Półkolonie letnie
  www.dobrawola.org.pl/projekty.php?action=4

  Festyny
  www.dobrawola.org.pl/projekty.php?action=5

  Szkolenia
  www.dobrawola.org.pl/projekty.php?action=6

  Bale Charytatywne
  www.dobrawola.org.pl/projekty.php?action=7


  « powrót
 • Koalicja w mediach