• Wyszukiwarka organizacji

  Nazwa organizacji:

  Stowarzyszenie pomocy dzieciom chorym i niepełnosprawnym im. Henryka Jordana

  Niepełnosprawność:

  Kontakt:

  ul. Kolejowa 15A

  kod: 26-670 Pionki

  telefon: 602-363-433, 602-299-269, 694-408-337

  fax:

  e-mail: stowarzyszenie@hotmail.com, www.charity.pl

  KRS 0000131462

  Opis i zakres działalności:

  Cele Stowarzyszenia obejmują:
  1. pomoc dzieciom chorym.
  2. pomoc dzieciom niepełnosprawnym.
  3. pomoc zakładom opieki zdrowotnej.
  4. działalność charytatywną i dobroczynną.
  5. pomoc dzieciom - ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą.
  6. pomoc ofiarom wypadków drogowych.
  7. działalność na rzecz ochrony i promocji zdrowia.
  8. wspieranie twórczości artystycznej dzieci niepełnosprawnych.
  9. działalność na rzecz promocji i organizacji wolontariatu.

  Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:
  1. zakup lekarstw, żywności, środków czystości, wózków inwalidzkich oraz sprzętu rehabilitacyjnego dla dzieci chorych i niepełnosprawnych.
  2. pośrednictwo w nieodpłatnym przekazywaniu lekarstw, wózków inwalidzkich oraz sprzętu rehabilitacyjnego dla dzieci chorych i niepełnosprawnych.
  3. zakup sprzętu medycznego dla zakładów opieki zdrowotnej leczących dzieci.
  4. zakup pomocy szkolnych dla dzieci niepełnosprawnych z ubogich rodzin.
  5. zakup pomocy szkolnych oraz organizację wyjazdów letnich dla dzieci z terenów dotkniętych klęskami żywiołowymi w wypadku wystąpienia tych klęsk.
  6. zakup lekarstw, wózków inwalidzkich oraz sprzętu rehabilitacyjnego dla dzieci, które stały się ofiarami konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą.
  7. organizowanie poparcia innych osób i podmiotów a także organów i instytucji państwowych i samorządowych dla działalności Stowarzyszenia.
  8. rozwijanie kontaktów międzynarodowych i współpracę z organizacjami zagranicznymi.
  9. gromadzenie środków finansowych na realizację celów statutowych Stowarzyszenia.
  10. współpracę z innymi podmiotami dla realizacji własnych celów statutowych.
  11. współpraca z instytucjami, organizacjami i stowarzyszeniami o podobnych celach działania.
  12. promocję i organizację wolontariatu.
  13. udzielanie wsparcia ofiarom wypadków drogowych.
  14. prowadzenie akcji informacyjnych mających na celu zwiększenie bezpieczeństwa na drogach.
  15. promocję twórczości artystycznej dzieci niepełnosprawnych.
  16. zakup przyborów niezbędnych do rozwoju twórczości artystycznej dzieci niepełnosprawnych.
  17. inne działania, zgodne z celami stowarzyszenia, inspirowane przez jego członków.

  Informacje dodatkowe:


  « powrót
 • Koalicja w mediach