• Wyszukiwarka organizacji

  Nazwa organizacji:

  Stowarzyszenie pomocy osobom z problemami neurologopedycznym Głos

  Niepełnosprawność:

  Kontakt:

  ul. Obornicka 58a

  kod: 51-114 Wrocław

  telefon: 792 955 266

  fax:

  e-mail: biuro@stowarzyszenieglos.pl, www.stowarzyszenieglos.pl

  KRS 0000225526

  Opis i zakres działalności:

  Celem Stowarzyszenia jest pomoc osobom z problemami logopedycznymi, neurologopedycznymi i głosowymi. Stowarzyszenie zajmuje się terapią dzieci i dorosłych z różnymi zaburzeniami i dysfunkcjami:
  1. upośledzonych,
  2. z mózgowym porażeniem dziecięcym,
  3. autystycznych,
  4. z zespołem Downa,
  5. z dyzartrią,
  6. z afazją,
  7. z opóźnionym rozwojem mowy,
  8. z zaburzeniami genetycznymi,
  9. z dyslalią.

  Informacje dodatkowe:

  Działalność Stowarzyszenia.

  Terapia psychologiczna:
  Dla dzieci:
  • badanie funkcji poznawczych (pamięci wzrokowej, słuchowej, spostrzegania),
  • ocena koordynacji wzrokowo-ruchowej,
  • badanie inteligencji,
  • ocena trudności szkolnych pod kątem dysleksji i dysgrafii,
  • diagnoza problemów emocjonalnych,
  • wydawanie opinii psychologicznych dla potrzeb szkolnych,
  • terapia psychologiczna.

  Dla dorosłych:
  • badanie funkcji poznawczych (pamięci wzrokowej, słuchowej, spostrzegania),
  • badanie neuropsychologiczne,
  • badanie inteligencji,
  • diagnoza problemów emocjonalnych i zaburzeń psychicznych,
  • psychoterapia,
  • dla osób wychowujących dzieci z różnego typu problemami rozwojowymi (autyzm, niepełnosprawność intelektualna, zespoły wad genetycznych, mózgowe porażenie dziecięce) oferowana jest pomoc psychologiczna w formie grupy wsparcia dla rodziców.
  www.stowarzyszenieglos.pl/home/4:terapia-psychologiczna

  Poradnia neurologopedyczna:
  W ramach działań Poradnia neurologopedyczna diagnozuje rozwój dzieci z problemami, ale też dzieci zdrowych. Posługuje się Profilem Psychoedukacyjnym, który w zależności od wersji pozwala diagnozować zarówno dzieci, jak i młodzież oraz dorosłych.
  www.stowarzyszenieglos.pl/home/21:poradnia-neurologopedyczna

  Ośrodek terapeutyczny:
  Stowarzyszenie prowadzi ośrodek terapeutyczny dla dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym z zaburzeniami w rozwoju mowy i myślenia.
  www.stowarzyszenieglos.pl/home/7:osrodek-terapeutyczny

  Superwizje logopedyczne
  Stowarzyszenie służy pomocą innym logopedom, neurologopedom i terapeutom poprzez organizowanie superwizji, czyli spotkań specjalistów, dzielących się doświadczeniem. Zadaniem grupy jest doradztwo terapeutyczne, ale też wzajemne wsparcie i wzmocnienie. Poszczególne kwestie terapeutyczne omawiane są z zachowaniem zasad etyki zawodowej i służą dobru pacjenta i terapeuty.
  www.stowarzyszenieglos.pl/home/18:superwizje-logopedyczne


  « powrót
 • Koalicja w mediach